Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення і розвитку   Однієї з головних задач даної дисципліни є підвищення професійної культури менеджерів у сфері особистої самоорганізації. Мета статті—узагальнення підходів до визначення сутності самоменеджменту персоналу, аналіз існуючих концепцій управління самоменеджментом в організації, визначення передумов...

Подробнее

Фінансова політика України: стан та напрями подолання кризових явищ в корпоративному секторі економіки   На практиці принцип солідаризму може означати наступне: державний апарат очищується від корупції та некомпетентності шляхом нової кадрової політики, переглядає свій бюджет, а також державні витрати, ефективно...

Подробнее

Сучасна парадигма конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: роль інформаційно-інноваційного механізму   З позиції управління конкурентоспроможністю, її доцільно розуміти як можливість підприємства надавати більш привабливі у порівнянні з конкурентами пропозиції на ринку. Відповідно до статичного та «квазістатичного» підходів увага в управлінні конкурентоспроможністю акцентується...

Подробнее

Формування методології управління рекреаційними територіями Одним з важливих інструментів на сучасному етапі є землеустрій, який згідно закону України «Про землеустрій» [5, ст.1] передбачає сукупність соціально-економічних та екологічних заходів спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію територій адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів...

Подробнее

Терміни та поняття інноваційної сфери   Особлива галузь суспільного розподілу праці, що забезпечує реалізацію продукту наукової сфери в матеріальному виробництві, і одночасно особлива виробнича фаза суспільного виробництва виділяються в інноваційну сферу національної економіки. Умовою функціонування інноваційної сфери є інтелектуальна власність...

Подробнее

Умови та чинники розвитку міжнародного туризму   Масовий туризм став феноменом ХХ сторіччя завдяки його стрімкому розвитку, про що свідчать дані зростання обсягів туристичних послуг і туристичних потоків. Прискорений розвиток міжнародного туризму відбувся переважно у країнах, де були створені належні...

Подробнее

Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах європейського союзу   Омани притаманні всім людям незалежно від місця проживання. У розвинутих країнах світу, як це доведено у попередньому розділі, далеко не відразу прийшли до висновку, що економіка без малого бізнесу рано...

Подробнее

Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб В сучасній вітчизняній економічній думці існують числені підходи до визначення банківського інвестиційного кредитування. Г.Р. Балаянт визначає інвестиційне кредитування як комплекс заходів із спрямування кредитних ресурсів на інвестиційні потреби позичальника, які спрямовані на розширене...

Подробнее

Управління персоналом для забезпечення ефективного функціонування оборотного капіталу підприємства   Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між аспектами та виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечить комплексне планування, організацію та стимулювання  роботи з...

Подробнее

Тенденції розвитку галузі виробництва виробів з гуми та пластмаси в Україні   Метою даної статті є визначення основних тенденцій розвитку галузі виробництва виробів з гуми та пластмаси та обґрунтування необхідності державного регулювання процесом інвестування в даному напрямку промисловості. Для досягнення...

Подробнее
Страница 4 из 145« Первая...23456...102030...Последняя »