Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні (реферат)

0 Comment on Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні (реферат)

Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні   На етапі становлення валютного ринку України у липні 1992 року при НБУ створюється валютна біржа. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку...

Continue Reading

Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду (реферат)

0 Comment on Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду (реферат)

Ефективність функціонування та трансформації інституту власності в контексті світового досвіду   Узагальнюючи результати дослідження «правил» ефективної трансформації інституту власності, створених вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками, можна виділити ряд умов, необхідних для успішного проведення приватизації. Перш, ніж планувати приватизацію, важливо...

Continue Reading

Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз (реферат)

0 Comment on Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз (реферат)

Вимоги до антикризового регулювання економіки в умовах світових економічних криз   Об’єктивною умовою сучасної економіки є глобалізація економічних процесів виробництва, обміну, розподілу й споживання товарів і послуг, яка підсилює нестабільність національної й світової економіки в до такої межі, що держава...

Continue Reading

Інформатизація одеського регіону: стан та перспективи (реферат)

0 Comment on Інформатизація одеського регіону: стан та перспективи (реферат)

Інформатизація одеського регіону: стан та перспективи   Опрацювання нормативно-правової бази інформатизації показало, що вона є неупорядкованою, суперечливою та потребує подальшого вдосконалення, зокрема з питань формування та виконання Національної та регіональних програм інформатизації. Аналіз стану інформатизації та розбудови інформаційного суспільства свідчить...

Continue Reading

Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання (реферат)

0 Comment on Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання (реферат)

Визнання нематеріальних активів у вітчизняній і зарубіжній практиці господарювання   В сучасних умовах жодне підприємство не може працювати без використання у своїй діяльності різних об’єктів нематеріальних активів. Незважаючи на права власності на них, відображення у балансі нематеріальних активів можливе лише...

Continue Reading

Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств (реферат)

0 Comment on Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств (реферат)

Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств   Постановка таких завдань веде до необхідності переосмислення суті поняття «потенціал», а також «виробничий потенціал» промислового підприємства. Наукове завдання формування такого виробничого потенціалу, який забезпечує здатність внутрішнього господарського механізму...

Continue Reading

Економічна сутність та методологічні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств (реферат)

0 Comment on Економічна сутність та методологічні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств (реферат)

Економічна сутність та методологічні основи фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств   Автор наукових і навчальних праць Зятковський І.В. дає тлумачення поняттю «фінансове забезпечення» таким чином. Фінансове забезпечення — це система джерел і форм фінансування розвитку економічної і соціальної...

Continue Reading

Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі (реферат)

0 Comment on Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі (реферат)

Застосування маркетингових принципів в реалізації продукції машинобудівної галузі   Фахівці з інформації в будь-якій діяльності схильні бачити насамперед процес обміну інформацією. І коли мова йде про розробку й реалізацію стратегії підприємства, вони близькі до істини. Справа в тому, що будь-який...

Continue Reading

Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (реферат)

0 Comment on Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (реферат)

Інституціоналізація розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні   Лібералізація економічних відносин відкрила “нішу”, яку зайняли численні посередницькі структури та інші ринкові суб’єкти несільськогосподарського походження. Така ситуація призводить до експлуатації сільськогосподарських товаровиробників та потребує об’єднання їх зусиль для створення власних, повністю ними...

Continue Reading

Впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення пр

0 Comment on Впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення пр

Впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення проблеми доступності лікарських засобів Проблеми впровадження на підприємствах фармацевтичної промисловості логістичних підходів до управління досліджувалася в роботах Б. П. Громовик, М.В. Василевського, Є.В. Крикавського та інших вчених....

Continue Reading