Альтернативи інтеграції України: схід чи захід (реферат)

0 Comment on Альтернативи інтеграції України: схід чи захід (реферат)

Альтернативи інтеграції України: схід чи захід   Важливим напрямом інтеграційних зусиль України у контексті реалізації зовнішньоторговельного потенціалу стала її участь у реалізації проекту щодо створення ЄЕП у складі Білорусії, Казахстану, Росії та України. Метою формування ЄЕП є створення умов для...

Continue Reading

Cтретегичний аналіз розвитку регіональних економічних систем (реферат)

0 Comment on Cтретегичний аналіз розвитку регіональних економічних систем (реферат)

Cтретегичний аналіз розвитку регіональних економічних систем   Проблема проведення стратегічного аналізу регіональної соціально-економічної системи вимагає свого вирішення, як у методологічному, так і в методичному плані. Представляється доцільним, щоб у процесі стратегічного аналізу дотримувалися вимоги: 1. Стратегічний аналіз функціонування соціально-економічної системи...

Continue Reading

Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів (реферат)

0 Comment on Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів (реферат)

Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів     Інноваційна модель розвитку економіки – це модель, що ґрунтується безпосередньо на одержанні нових наукових результатів і їхньому технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП переважно за рахунок виробництва і реалізації...

Continue Reading

Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури західного регіону України (на прикладі тернопільської, чернівецької, івано-франківськ

0 Comment on Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури західного регіону України (на прикладі тернопільської, чернівецької, івано-франківськ

Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури західного регіону України (на прикладі тернопільської, чернівецької, івано-франківської областей)   Аналіз основних сегментів туристичної інфраструктури Західного регіону України на прикладі Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської області, проведений в дослідженні, дозволив автору виявити позитивні та негативні сторони...

Continue Reading

Детермінанти конкурентноспроможності і економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах (реферат)

0 Comment on Детермінанти конкурентноспроможності і економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах (реферат)

Детермінанти конкурентноспроможності і економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах   Сировинний комплекс вітчизняної текстильної промисловості має сталі конкурентні переваги, у тому числі: постійний попит на сировину; відновлюваність ресурсу (сировини); стійкість до змін зовнішнього середовища; стійкість до руйнування конкурентних переваг....

Continue Reading

Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості (реферат)

0 Comment on Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості (реферат)

Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості   У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається...

Continue Reading

Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування (реферат)

0 Comment on Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування (реферат)

Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування Під інституційним рішенням у сфері природокористування розуміємо рішення стосовно впровадження формальних і неформальних норм, правил, компетенцій, процедур, які визначають поведінку господарських суб’єктів у сфері користування природним середовищем. Пропонуємо застосовувати новий науково-методичний підхід...

Continue Reading

Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством (реферат)

0 Comment on Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством (реферат)

Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством   Теоретичні та методологічні основи побудови системи антикризового управління підприємством(далі САУП), досить детально описані у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. Багато в чому точки зору авторів збігаються, однак відмінними залишаються їх підходи до елементів,...

Continue Reading

Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків (реферат)

0 Comment on Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків (реферат)

Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків   Основним чинником побудови великого бізнесу в Україні та його концентруванням у фінансово-промислові  групи став розподіл державної власності через проведення процедури приватизації ? процес формування приватного сектора та розширення приватного...

Continue Reading

Інформаційно-консультаційні послуги в сільському господарстві: досвід країн з розвиненою економікою (реферат)

0 Comment on Інформаційно-консультаційні послуги в сільському господарстві: досвід країн з розвиненою економікою (реферат)

Інформаційно-консультаційні послуги в сільському господарстві: досвід країн з розвиненою економікою Специфіка інформаційно-консультаційного процесу в сільському господарстві виходить з об’єктивних особливостей галузі. В основі найбільш вагомих рис галузі знаходяться, насамперед, природно-біологічні особливості сільськогосподарського виробництва (використання землі як основного засобу виробництва, застосування...

Continue Reading