Інституційні пастки як умова виникнення рентоорієнтованої економічної поведінки в Україні   Економічні перетворення в країнах колишнього СРСР призвели до численних негативних наслідків, основними з яких є слабкість формальних інститутів. Зокрема, за визначення Д. Норта, рішення, що було раз прийняте буде...

Подробнее

Властивості показника економічного прибутку інвестиційного проекту в контексті фундаментальної теорії   Розрахункові вирази для визначення економічного прибутку і внутрішньої процентної ставки співпадають з рівняннями своїх “прототипів”, відповідно чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми доходності, тобто спостерігається  спадкоємність класичної і фундаментальної...

Подробнее

Динаміка показників виконання завдань реформування ЖКГ: ретроспектива, недоліки та позитивний досвід Реформування ЖКГ є однією з найбільш актуальних проблем, оскільки стосується інтересів як населення, так і всього народного господарства України. Необхідність реформування ЖКГ усвідомлена давно: протягом 15 років  спостерігаються спроби вирішити...

Подробнее

Вплив стадної поведінки інветорів на міжнародних фондових ринках на ціни та показники доходності акцій   Стадну поведінкою можна визначити як інвестиційну стратегію, яка полягає на наслідуванні поведінки більш досвідчених та авторитетних учасників ринку або приєднанні до пануючого на рику тренду...

Подробнее

Виробнича програма. проблеми організації   Серед багатьох наукових праць можна виділити два основних напрямки – методи планування на основі кібернетичного підходу, що включає в себе економіко-математичне моделювання; рішення задачі завантаженості обладнання, оптимізація виробничої програми за допомогою симплекс-методу. А також планування...

Подробнее

Деякі аспекти продовольчої безпеки домогосподарств на прикладі житомирської області   Поведінку індивідуумів та соціальних груп у рамках продовольчої безпеки вивчав лауреат Нобелівської премії Арматья Сен [4]. Він розробив так званий правовий підхід, згідно з яким споживання індивідуумів, сімей або соціальних...

Подробнее

Адаптація матричних методів до умов стратегічного розвитку регіональної вищої школи   Формування системи вищої освіти і становлення регіонального ринку освітянських послуг зробили істотний вплив на умови діяльності вищих навчальних закладів. Зовнішнє середовище функціонування ВНЗ стало якісно інше: підвищується міра його...

Подробнее

Концептуальні засади міжнародного маркетингу   За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо) [2, с. 23]. Можна виділити чотири критерії...

Подробнее

Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств   Дуалістичний характер конкурентоспроможності підприємства знайшов своє відображення і розвиток в теорії конкуренції М. Сторпера. На його думку, для підтримки конкуренції на високому рівні необхідно виробляти не тільки продукти, які б коштували дешевше, ніж...

Подробнее

Концептуальний підхід до створення інтегрованого об’єднання «швидкісні магістралі»   Для вирішення проблеми організації високошвидкісного руху залізницями України пропонуємо застосувати науково-виробничий міжгалузевий підхід, що враховує взаємозалежність та взаємообумовленість розвитку галузей основного виробництва та галузей інфраструктури. Науково-виробничий міжгалузевий комплекс в аспекті реалізації...

Подробнее
Страница 37 из 145« Первая...102030...3536373839...506070...Последняя »