Контролінг як засіб  створення довгострокових конкурентних переваг на підприємстві   На сьогоднішній день недосвідчене та неякісне управління підприємством значно знижує його конкурентоспроможність. Контролінг, як засіб ефективного управління, передбачає не тільки спостереження за факторами зовнішнього середовища (процесами, що відбуваються на ринках...

Подробнее

Економічні аспекти визначення дефініції «Місто»   При віднесенні населеного пункту до категорії міста науковці використовують ряд критеріїв: 1)    чисельність населення міста і функції, котрі воно виконує [3, с. 321]; 2)    кількість населення; види занять мешканців (переважно не пов’язані з сільським...

Подробнее

Кількісні показники оцінки конкурентоспроможності  підприємств машинобудівного комплексу регіону   Узагальнення теорій оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств дозволяє стверджувати, що рівень конкурентоспроможності підприємств традиційно оцінюють за допомогою типових показників, таблиця 1.   Таблиця 1. Типові показники оцінки конкурентоспроможності підприємства [1] Показники конкурентоспроможності...

Подробнее

Актуальні проблеми обліку видатків фінансово-господарської діяльності митних органів   Фінансування – це джерело покриття видатків бюджетних установ у вигляді коштів, одержаних з бюджету в межах затверджених асигнувань, тобто в межах планових сум, передбачених кошторисом, які одержуються з бюджету. Граничні розміри...

Подробнее

Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування   Питання сучасного розвитку України та її регіонів, у тому числі у сфері природокористування, нерозривно пов’язані з підвищенням рівня інвестиційної активності. У зв’язку з тим, що запобігання негативних наслідків обходиться набагато дешевше,...

Подробнее

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві   Ефективність у широкому розумінні – це загальна результативність людської діяльності. Вона відображає співвідношення одержаного корисного результату та обсягу витрачених на це ресурсів. Таким чином, ефективність праці відображає співвідношення обсягу вироблених матеріальних або...

Подробнее

Вплив зовнішнього середовища на стан використання рекреаційних територій регіону Рекреаційно-туристична діяльності у степовому Причорномор’ї, де курортне господарство за ємністю лікувальних та лікувально-оздоровчих закладів рекреаційного контексту, після Криму, має один з найвищих рівнів в країні. Нині тут існує чотири курортно-оздоровчі зони...

Подробнее

Динаміка і структура перевезень пасажирів   Методика визначення сегменту залізничних перевезень на транспортному ринку  Аналіз динаміки і структури пасажирських перевезень за період 2000–2009 р. р. за видами транспорту (табл. 1) надає можливість: по-перше, виявити зміни питомої ваги кожного з них...

Подробнее

Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності   Споживання і нагромадження в економічному розумінні є альтернативними напрямками використання створеного в суспільстві продукту. Здавалося б, держава, яка потребує швидких темпів нарощування економічного потенціалу, має свідомо обмежувати споживання власних...

Подробнее

Державний борг та динаміка курсу національної валюти: статистична оцінка    Під зовнішнім державним боргом розуміють сукупність економічних відносин, в яких держава виступає на світовому ринку позичкових капіталів у ролі позичальника [3]. Стосовно ризиків, викликаних  надмірним нагромадженням зовнішнього боргу країни, неодноразово...

Подробнее
Страница 36 из 145« Первая...102030...3435363738...506070...Последняя »