Мале підприємництво в Україні та країнах європейського союзу: зростання гетерогенності       Формування ринкових відносин в Україні поставило перед науковцями-економістами та фахівцями ряд складних теоретичних та практичних проблем, які потребують всебічного наукового дослідження. Серед них особливе місце займають питання управління процесами...

Подробнее

Місце і роль кадрових ресурсів у забезпеченні  реструктуризації   Особлива увага дослідниками приділяється питанню координації структурних параметрів, тому одним із етапів технології після вибору стратегії є її ув’язування з організаційно-правовою формою й структурою управління. В основі технології лежить метод аналізу...

Подробнее

Кредитування підприємств — важлива складова діяльності промислово-фінансових груп (ПФГ) як саморегульованої системи   Складові системи промислово-фінансового капіталу — це інтегровані форми промислового і фінансового капіталу, кожен з яких можна розглядати як самостійні підсистеми, у свою чергу складаються з більш простих...

Подробнее

Міжнародна торгівля в контексті інноваційної інтеграції екологічних ресурсів    Важливість і значимість даної проблематики обумовлена зростанням до неї інтересу світової громадськості, науковців, представників урядових і ділових кіл, міжнародних організацій; декларованістю на міжнародних конференціях, самітах і всесвітніх форумах; відображенням у програмах...

Подробнее

Корекція маркетингових методик аналізу ринку агропродукції та пристосування до його сучасних особливостей   Ринковий аналіз доцільно починати з аналізу ринкового середовища підприємств виробників сільськогосподарської продукції. В умовах глобального ринку загострюється потреба в оцінці зовнішнього середовища. Отож, аналіз зовнішнього середовища також...

Подробнее

Кореляційна залежність продуктивності праці     У багатьох випадках на результативну ознаку впливає не один, а кілька факторів. Між факторами існують складні взаємозв’язки, тому їхній вплив на результативну ознаку с комплексним, а не просто сумою ізольованих впливів. Багатофакторний кореляційно-регресивний аналіз...

Подробнее

Етапи розвитку системи фінансування зовнішньоекономічної діяльності   У фаховій економічній літературі прийнято виокремлювати декілька періодів розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Перший період (1918-1987 рр.) – радянські часи. В цей період зовнішньоекономічні зв’язки СРСР розвиваються по-різному: менш інтенсивно за часів «холодної...

Подробнее

Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету Сутність методики цього аналізу полягає в наступному. Враховуючи, що обидві складові бюджету — доходна та видаткові частини, складаються з певних груп, тобто кожна з них має свою структуру, а тому оцінка їх гармонійності і буде...

Подробнее

Економічні інструменти розвитку економічного середовища стимулювання підприємницької діяльності на селі   Досвід індустріально розвинутих країн світу незаперечно доводить, що саме завдяки малому підприємництву створюються нові робочі місця, знижується рівень безробіття, знімається соціальна напруга в одній з найважливіших сфер економічної життєдіяльності...

Подробнее

Аграрне виробництво в карпатському регіоні: передумови і перспективи розвитку   Для окреслення загальної стратегії розвитку агроформувань у сучасних селах важливим є розгляд цього процесу з точки зору постійності в часі, яка зумовлена НТП, диверсифікацією в попиті і пропозиції, зростаючими потребами...

Подробнее
Страница 35 из 145« Первая...102030...3334353637...405060...Последняя »