Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (реферат)

0 Comment on Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (реферат)

Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції   У цій статті дослідження проведено на базі натуральних показників землемісткості і землеємності на всіх рівнях управління: міжнародному, національному, регіональному та галузевому за тривалий період. Міжнародний рівень дає уявлення про місце і рівень виробництва...

Continue Reading

Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення (реферат)

0 Comment on Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення (реферат)

Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення   Економічні перетворення і подальша трансформація взаємовідносин між основними суб’єктами ринку іпотечних відносин потребують вдосконалення комплексу теоретичних знань інституту іпотеки, що сприяє розвитку практичних навичок іпотечного кредитування, а також можливого усунення ускладнень,...

Continue Reading

Криза євро і фінансово-боргова криза євросоюзу (реферат)

0 Comment on Криза євро і фінансово-боргова криза євросоюзу (реферат)

Криза євро і фінансово-боргова криза євросоюзу   Вже більше шестидесяти років у Європі відбуваються інтеграційні процеси. Одним з найбільших міжнародних утворень у Європі є Євросоюз, до складу якого, на сьогоднішній день входять двадцять сім країн Європи: Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург,...

Continue Reading

Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації (реферат)

0 Comment on Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації (реферат)

Міжнародна екологічна безпека: сучасні виміри та принципи реалізації   Міжнародна екологічна безпека являє собою системний і багаторівневий процес інтеграції, регіоналізації, лібералізації та демократизації міжнародних відносин, складові механізму якого формують комплекс екологічних умов існування людства і впливають на функціонування природоохоронних інституцій,...

Continue Reading

Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг (реферат)

0 Comment on Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг (реферат)

Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг   У своєму становленні готельний ринок за часів незалежної України зіткнувся з низкою проблем. Однією з них є низька конкурентоспроможність готельних послуг, яка формується рівнем ціни та якістю послуг. За рахунок зміни нормативної бази,...

Continue Reading

Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності (реферат)

0 Comment on Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності (реферат)

Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності   У процесі історичного розвитку корпоративного підприємництва сформувалася певна конфігурація досить складної системи механізмів узгодження та регулювання певною мірою суперечливих інтересів різних корпоративних суб’єктів, здатної виконувати інтегративні, координаційні, регуляторно-мотиваційні, дистрибутивні та інші функції,...

Continue Reading

Місце та роль процесів злиття та поглинання у розвитку банків (реферат)

0 Comment on Місце та роль процесів злиття та поглинання у розвитку банків (реферат)

Місце та роль процесів злиття та поглинання у розвитку банків   Основними носіями міжнародної інтеграції у фінансово-кредитній сфері виступають провідні банківські групи. Зміни, що відбуваються в світовій економіці стали потужним фактором прискорення та розширення масштабів закордонної експансії, освоєння нових, потенційно...

Continue Reading

Концепція створення стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки (реферат)

0 Comment on Концепція створення стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки (реферат)

Концепція створення стратегії виходу підприємства  на зовнішні ринки   Основою для інформаційного середовища виходу на зовнішні ринки є маркетинг. Ф.Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини з цільовим ринком [1]. Економічне...

Continue Reading

Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (реферат)

0 Comment on Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості (реферат)

Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості   Проблеми визначення критеріїв оцінки ефективності логістичної діяльності  комерційних структур завжди привертали увагу багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме М. Кристофера, Д.М. Ламберта, Н.К. Мойсеєвої, Ніколаєвої А.М.[1], Роднікова О.Н.[2],...

Continue Reading

Людський фактор антикризового управління та його особливості в підприємствах роздрібної торгівлі (реферат)

0 Comment on Людський фактор антикризового управління та його особливості в підприємствах роздрібної торгівлі (реферат)

Людський фактор антикризового управління та його  особливості в підприємствах роздрібної торгівлі   У математико-статистичному аспекти фактор – це аргумент, що впливає на величину того або іншого економічного показника. В економіці фактор – істотне об’єктивне причинне явище або процес у виробництві,...

Continue Reading