Національне багатство та його значення у структурі національної економіки (реферат)

0 Comment on Національне багатство та його значення у структурі національної економіки (реферат)

Національне багатство та його значення у структурі національної економіки Перш за все, необхідно розмежувати власне наукове і, побутове уявлення про багатство. Багатство у звичному сенсі допускає змішання поточного потоку благ (доходів) та їх накопиченого підсумку в дійсній і грошовій формі....

Continue Reading

Основні нововведення податкового кодексу України щодо складу податків (реферат)

0 Comment on Основні нововведення податкового кодексу України щодо складу податків (реферат)

Основні нововведення податкового кодексу України щодо складу податків   Відповідно до пункту 6.3 статті 6 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2756-VI податкову систему України становить сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів [3]. Щодо загальнодержавних податків та зборів. Відповідно до...

Continue Reading

Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні (реферат)

0 Comment on Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні (реферат)

Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні   На початок 90-х років ХХ сторіччя не було жодної постсоціалістичної країни, яка б не відчула руйнівного впливу інфляції. У класичній економічній теорії інфляція трактується як частина теорії грошей. Вона є процесом підвищення...

Continue Reading

Статистичний аналіз фінансового стану малих підприємств України (реферат)

0 Comment on Статистичний аналіз фінансового стану малих підприємств України (реферат)

Статистичний аналіз  фінансового стану малих підприємств України   Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових...

Continue Reading

Основні фактори зовнішнього макросередовища функціонування сільськогосподарських підприємств (реферат)

0 Comment on Основні фактори зовнішнього макросередовища функціонування сільськогосподарських підприємств (реферат)

Основні  фактори зовнішнього  макросередовища  функціонування  сільськогосподарських підприємств   Економічні фактори. Темпи інфляції, рівень зайнятості, міжнародний платіжний баланс, стабільність національної валюти повинні постійно оцінюватися під час аналізу зовнішнього середовища. Що для однієї організації є економічною загрозою, для іншої дає нові можливості...

Continue Reading

Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі (реферат)

0 Comment on Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі (реферат)

Оцінювання ризику втрати стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі   При оцінюванні стратегічної стійкості підприємств доцільно враховувати ступінь ризику втрати стратегічної стійкості, який визначається мірою відхилення від визначеного допустимого діапазону значень показників компонент стратегічної стійкості. Для розроблення методики оцінювання ризику втрати...

Continue Reading

Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі (реферат)

0 Comment on Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі (реферат)

Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі   Роль і відповідальність приватного сектору стосовно забезпечення сталого розвитку є потрійною. По-перше, компанії впливають на проблеми сталості і таким чином є співвідповідальними за них. Наприклад, вони надмірно використовують природні багатства, продукуючи...

Continue Reading

Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку (реферат)

0 Comment on Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку (реферат)

Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку Основна роль процесів створення вартості в забезпеченні  інноваційного розвитку полягає у тому, що високе значення показника створюваної вартості забезпечує можливості інвестування в інновації. Інноваційний розвиток підприємств визначається низкою характеристик: —         наявністю у...

Continue Reading

Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля (реферат)

0 Comment on Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля (реферат)

Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля Загальний принцип методів оцінювання втрат капіталу здоров’я людини – це оцінка вартості втраченого робочого часу через непрацездатність постраждалого і витрат на ліквідацію наслідків. На основі аналізу робіт...

Continue Reading

Особливості формування структурних параметрів та критеріїв оцінки малого підприємництва в економіці України (реферат)

0 Comment on Особливості формування структурних параметрів та критеріїв оцінки малого підприємництва в економіці України (реферат)

Особливості формування структурних параметрів та критеріїв оцінки малого підприємництва в економіці України        Розроблення ефективної, адекватної сучасним умовам державної політики підтримки малого бізнесу, визначення стратегічних пріоритетів його розвитку мають базуватися на точній констатації його реального стану. При цьому слід...

Continue Reading