Проблеми реформування енергоринку України   (Вступ) Заплановані кроки і фактичний стан справ  В Україні задекларовано курс на перехід з існуючої моделі оптового ринку електроенергії на «ринок двосторонніх договорів з балансуючим ринком»[1]. Сучасна форма ринку (Енергоринок) поєднує елементи моделей Єдиного покупця...

Подробнее

Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності управління корпоративною власністю в регіоні   Глибинні зміни, що сприяли виникненню корпоративного сектора, викликали потребу вироблення науково обґрунтованих підходів до аналізу становлення корпоративної власності та оцінки ефективності функціонування відкритих акціонерних товариств. У працях,...

Подробнее

Система банківського кредитування експортної діяльності підприємств та напрями її формування в Україні   На основі дослідження досвіду зарубіжних країн [1] та підходів, представлених в науковій літературі щодо визначення характерних рис економічних систем (банківської, податкової, бюджетної, та валютної системи), приходимо до...

Подробнее

Система управління методичним забезпеченням економічної безпеки на підприємстві   Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з...

Подробнее

Оцінка творчого потенціалу працівників машинобудівних підприємств сумської області в системі антикризового менеджменту персоналу   Історія виживання вітчизняних товаровиробників в ринковій економіці підтверджує, що промислова організація залишається конкурентоздатною, коли володіє оригінальними можливостями, що гарантують ринковий успіх, котрі однак, було б неправильно...

Подробнее

Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій  Випуск цінних паперів, в тому числі акцій, для формування та поповнення активів підприємства здійснюється на фондовому ринку, який, за своєю природою, є залежним від різного роду зовнішніх чинників (ризиків, загроз...

Подробнее

Оцінка сучасної системи ресурсозабезпечення підприємств машинобудівної галузі та шляхи її вдосконалення   Проведене дослідження ефективності процесу ресурсозабезпечення підприємств машинобудівної галузі дало змогу виявити переваги та недоліки сучасної системи ресурсозабезпечення та ресурсовикористання промислових підприємств. Перевагами є те, що: 1. Оскільки всі...

Подробнее

Науковий внесок І.В. Вернадського в історію економічної думки та політичну економію   Іван Васильович Вернадський народився 24 січня 1821 року в Києві. Загальну середню освіту він отримав в Київській гімназії. Склавши держані іспити після шостого класу, був зарахований до Київського університету....

Подробнее

Підвищення ефективності молочного скотарства за рахунок концентрації виробництва та розвитку кормової бази   В Україні є різні за потужністю молокозаводи з виробництвом відповідного асортименту продукції, а тому вони можуть платити за молоко-сировину різну ціну (з варіацією до 2,5 разів)[3, С.114]....

Подробнее

Ресурсне обгрунтування економічної безпеки підприємства   Перманентне зростання невизначеності зовнішнього середовища, що є одним із характерних сучасному бізнесу феноменів, ставить перед теоретиками і практиками стратегічного менеджменту такі актуальні науково-практичні проблеми як створення і підтримка недоступних суперникам конкурентних переваг. У цьому...

Подробнее
Страница 29 из 145« Первая...1020...2728293031...405060...Последняя »