Ризик-менеджмент банку: нова парадигма в умовах невизначенності фінансових ринків Діяльність банківської установи як фінансового посередника в забезпечення оптимального перерозподілу грошових ресурсів в економіці, а за змістом це прийняття ризиків, що є невід’ємною складовою банківських операцій розкрилася в новій якості, з...

Подробнее

Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації   В свою чергу, на макрорівні основний капітал є самостійним і незалежним сегментом ринкової економіки, що істотно впливає на її структурну перебудову, робить вагомий внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, товарообороту,...

Подробнее

Особливості вибору методу оцінки ефективності банківської діяльності   Специфіка оцінки ефективності діяльності банків визначається рядом важливих факторів. По-перше, особливостями продукту, що виробляється. При дослідженні функціонування банків розділити більшість факторів на «входи» та «виходи» є неможливим, оскільки ресурс часто може бути...

Подробнее

Медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві   Медіаплан – це документ, що містить інформацію та економічне обґрунтування всіх можливих заходів необхідних для проведення ефективної рекламної кампанії певного підприємства. Головне завдання такого документу є надання керівнику змістовних даних про охоплення цільової аудиторії,...

Подробнее

Підготовка фахівців з вищою освітою в умовах підвищення значущості знаннєвого ресурсу   В Україні підготовку фахівців з вищою освітою за даними Державного комітету статистики у 2009 р. здійснював 881 заклад усіх рівнів акредитації та форм власності (у 2007/2008 н. р....

Подробнее

Проблема оптимізації системи землеволодіння та землекористування   Радикальні зміни економічного укладу в Україні, в умовах науково-технічного прогресу та індустріального розвитку, визвали до життя нові напрями поглибленого дослідження об’єктивно діючих у ньому закономірностей. Виникла необхідність і появилася практична можливість уточнити а,...

Подробнее

Складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності   Поняття економічної безпеки різними науковцями трактується неоднозначно. Одні науковці його розуміють як стан, за якого досягається стійкий економічний і фінансовий розвиток, надійний майновий захист підприємства; інші вбачають в ній заходи по досягненню такого...

Подробнее

Модель ідентифікації важливих для економіки України характеристик випускників ВНЗ Отримання відповіді на це питання дозволить сформувати завдання до системи ВНЗ, рішення яких дадуть можливість роботодавцям активно залучати випускників до економічної діяльності та суттєво зменшать ризик роботодавця. До того ж рішення...

Подробнее

Сучасні моделі маркетингових комунікацій   Маркетингові комунікації підприємства прийнято розглядати як інтерактивний діалог між компаніями та їх споживачами, що здійснюється на стадіях підготовки до продажу, самого продажу, купівлі товару та подальшого використання. Задача маркетингових комунікацій зводиться до отримання ефекту від...

Подробнее

Оцінка потенціалу малих підприємств Забезпечення конкурентоспроможності малого підприємства можливо за умов створення ефективної системи управління. Під управлінням потенціалом малого підприємства слід розуміти процес прийняття та здійснення управлінських рішень, спрямованих на раціональне використання, оптимізацію та нарощування потенціалу малого підприємства з метою...

Подробнее
Страница 26 из 145« Первая...1020...2425262728...405060...Последняя »