Прикордонний регіон як об’єкт дослідження регіональної економіки   Економічний комплекс держави розглядається як інтегрована система регіональних, господарських комплексів, кожен з яких з певною часткою автономності в рамках загальнодержавних законів функціонує як цілісна територіально-економічна одиниця. В даний час основна господарська діяльність...

Подробнее

Особливості управління оборотним капіталом торговельних підприємств   Функціональна роль оборотного капіталу в процесі виробництва суттєво відрізняється від ролі основного капіталу. Оборотні засоби забезпечують безперервність процесу виробництва. Характерною їх особливістю є швидкість обороту. Кругообіг капіталу охоплює шість стадій (рис.1). [4с.190] Будь-яке...

Подробнее

Реалізація функцій бізнес–аналітики в сучасних автоматизованих системах управління підприємством на засадах контролінгу Автоматизовані системи управління підприємствами є необхідним інструментарієм інтегрованої системи контролінгу на промисловому підприємстві. Прикладом сучасних АСУП є ERP–система, яка розробляється та впроваджується компанією SAP у різних країнах світу,...

Подробнее

Методичні підходи економічного обґрунтування проекту розвитку «Впровадження електронної форми продажу товарів»   Основною метою створення Інтернет-магазину є збільшення обсягів діяльності підприємства, розширення ринків діяльності (продажу), покращення іміджу підприємства на ринку, підвищення запасу міцності підприємства. Інноваційний проект розвитку „відкриття Інтернет-магазину” залежно...

Подробнее

Спеціальні податкові режими: міжнародний досвід впровадження механізму спрощення процедури оподаткування   У структурно-логічному вигляді проблематика визначення особливостей міжнародного досвіду застосування спеціальних податкових режимів полягає у вирішенні триєдиної задачі. По-перше, визначення видів спеціальних податкових режимів за характером спрощення; по-друге, визначення сутності...

Подробнее

Методична база оцінки ефективності впровадження ресурсозберігаючих технологій   Ефективність впровадження ресурсозберігаючих технологій є комплексним віддзеркаленням кінцевих результатів використання всіх ресурсів за певний період часу. Ефективність характеризує підвищення продуктивності праці, якнайповніше використання виробничих потужностей, сировинних і матеріальних ресурсів, досягнення найбільших результатів...

Подробнее

Поліпшення фінансування малих підприємств аграрної сфери України   Мале підприємництво є рушійною силою в розвитку економіки, у прискоренні науково-технічного прогресу, у покращенні економічного благополуччя населення будь-якої країни. Роль малого підприємництва зумовлюється, зокрема, тим, що саме малими підприємствами створюється значна частина...

Подробнее

Підходи до оцінки вартості страхової компанії   Всі відкриті компанії зіштовхуються з необхідністю створення вартості для своїх акціонерів. Можливо, через нерозвиненість фондового ринку в Україні дане питання є менш актуальним для українських компаній. Однак з тим, що вартісний підхід в...

Подробнее

Обгрунтування обсягу фінансових ресурсів підприємства в системі стратегічного управління його розвитком   Прогнозування обсягу фінансових ресурсів підприємства в розробці стратегії фінансування  може бути спрямоване на вирішення наступних завдань: — розрахунок обсягу фінансових ресурсів, який є необхідним для забезпечення реалізації корпоративної...

Подробнее

Методи оцінки потенціалу малих підприємств   Підвищення конкурентоспроможності, а отже і потенціалу малих підприємств значною мірою забезпечується вирішенням низки проблем, серед яких найбільш актуальними є на сьогодні нестабільність економічної ситуації в країні, яка характеризується недосконалістю існуючого законодавства, низькою купівельною спроможністю...

Подробнее
Страница 25 из 145« Первая...1020...2324252627...304050...Последняя »