Синхронізація руху потоків у ланцюгах поставок підприємств харчової промисловості   Питанням проблематики взаємодії учасників ланцюга поставок і синхронізації руху матеріальних, фінансових й інформаційних потоків присвячено роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, а саме Бродецького Г.Л.[1], Бутрина О., Крикавського Є.В.[2], Крисанова...

Подробнее

Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів україни   Дана проблематика має виключну актуальність, що впершу чергу пояснюється високим рівнем диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України. Це беззаперечно впливає на розвиток банківської системи України, підвищує неоднорідність її...

Подробнее

Оподаткування доходів підприємств у постсоціалістичних країнах-кандидатах на вступ до ЄС   Джерелами податкових надходжень у країнах з централізовано планованою економікою були різні податки, сплачувані державними підприємствами, а також податок з обороту, що стягувався  з підприємств роздрібної торгівлі.  Деякі з податків не були ...

Подробнее

Принципи розробки програм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств   Державна підтримка підприємництва в Україні проводиться по двох напрямках: макроекономічному, реалізація якого базується на розробці та впровадженні програм забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності незалежно від сфери та масштабів їх діяльності,...

Подробнее

Пріоритетність інвестиційно-інноваційних проектів на залізничному транспорті    Процес розробки, розгляду та відбору інвестиційно-інноваційних проектів є комплексом заходів, що включають наступні основні етапи: ?         експертиза стратегічних пріоритетів інвестиційно-інноваційного розвитку галузевого рівня; ?         наукове супроводження пріоритетного напрямку інвестиційно-інноваційного розвитку; ?         попередній відбір...

Подробнее

Похідні цінні папери: сутність, поняття й визначення   Стрімкий розвиток процесів інтеграції та універсалізації фінансового ринку призвели до утворення мобільного глобального фінансового ринку, який поступово втрачає чіткість розмежування його окремих сегментів і появою нових фінансових інструментів — фінансових документів, продаж...

Подробнее

Проблеми державного регулювання інвестиційного ринку в Україні   Діяльність будь якого об’єкта не можлива без її організації, координації та регулювання. Це стосується і функціонування інвестиційного ринку. Враховуючи велику значимість даного ринку для розвитку економіки держави в цілому актуальною постає проблема...

Подробнее

Система формування фінансових ресурсів підприємства   Жодне сучасне підприємство не може дозволити собі такої розкоші, щоб спочатку залучати кошти, а потім перетворювати їх у фінансові ресурси для подальшого використання. Жодна копійка не надходить до підприємства просто так. Обов’язково проти кожної...

Подробнее

Облік видатків за захищеними статтями бюджету: основні положення, аналіз стану та оцінка ефективності   Механізм реалізації соціальної політики держави полягає в тому, що захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні...

Подробнее

Оцінка стану цінностей та цивілізаційного профілю громадян підприємства-мікроцивілізації Єдиною умовою досягнення максимуму управляння на рівні мікроцивілізації є людина, оскільки саме вона знаходиться у центрі життєдіяльності соціального утворення. І цей індивідуум відрізняється притаманними йому особливостями, які можна відобразити за допомогою використання...

Подробнее
Страница 21 из 145« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »