Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки (реферат)

0 Comment on Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки (реферат)

Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки   Досягнення продовольчої безпеки передбачає два напрямки дій: реалізацію стратегічної мети та виявлення і попередження деструктивних факторів. Показники, які характеризують стан економіки, або певної її сфери прийнято називати індикаторами. Індикатори економічної безпеки характеризуються трьома характерними...

Continue Reading

Регіональні особливості реалізації аграрної політикиу (реферат)

0 Comment on Регіональні особливості реалізації аграрної політикиу (реферат)

Регіональні особливості реалізації аграрної політики Проведене дослідження показує, що коли в період 2000-2002 рр. спостерігалася позитивна тенденція до скорочення рівня диференціації між максимальним та мінімальним значеннями показника валового регіонального продукту (ВРП) в розрахунку на одну особу в регіонах України, то...

Continue Reading

Розробка та моніторинг реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту (реферат)

0 Comment on Розробка та моніторинг реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту (реферат)

Розробка та моніторинг реалізації соціальних проектів на підприємствах залізничного транспорту    В теперішній час все більше компаній звертають увагу на необхідність запровадження соціально-відповідальної концепції господарювання. Її основи були запропоновані К.Девісом у 1975 р., який розкрив такі основні положення: —       соціальна...

Continue Reading

Політика фінансової безпеки на макрорівні (реферат)

0 Comment on Політика фінансової безпеки на макрорівні (реферат)

Політика фінансової безпеки на макрорівні   Аналізуючи роботи провідних західних економістів, зокрема Г. Вуда та В.Аллена, можна зазначити, що в них фінансова безпека фактично ототожнюється з фінансовою стабільністю на макроекономічному рівні [6, с.54], тобто основою фінансової безпеки є в цілому...

Continue Reading

Методи експериментальної економіки в моделюванні траєкторії розвитку АПК на регіональному рівні (реферат)

0 Comment on Методи експериментальної економіки в моделюванні траєкторії розвитку АПК на регіональному рівні (реферат)

Методи експериментальної економіки в моделюванні траєкторії розвитку АПК на регіональному рівні   Перехід до ринку привів до важливих змін в підходах і методах обґрунтування перспектив розвитку регіональних АПК. Так, у зв’язку з нестабільністю загальноекономічної ситуації період прогнозування об’єктивно скорочений, тому...

Continue Reading

Особливості оцінки навчання персоналу підприємств на рівні реакції цільової аудиторіїі (реферат)

0 Comment on Особливості оцінки навчання персоналу підприємств на рівні реакції цільової аудиторіїі (реферат)

Особливості оцінки навчання персоналу підприємств на рівні реакції цільової аудиторії   Базою дослідження став проект міжнародного науково-технічного співробітництва «Партнерство ТПП Ліона та Києва», що реалізовувався за фінансової підтримки Європейської Комісії Київською ТПП та Ліонською ТПП протягом 2005-2007 років в рамках...

Continue Reading

Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток

0 Comment on Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток

Методичні підходи до вирішення деяких проблем боротьби з відмиванням доходів, отриманим злочинним шляхом, з використанням міжнародних платіжних карток Дослідження та аналіз фінансових операцій по карткових рахунках є складовою частиною системи фінансового моніторингу в банку. Недостатня увага до цією проблеми може...

Continue Reading

Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств (реферат)

0 Comment on Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств (реферат)

Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств   Для формування методологічних основ оцінки ІП підприємства звернемося до визначення даного поняття, наведеного у попередніх роботах [1]. Під ІП ми розуміємо здатність підприємства реалізувати сукупність інвестиційних можливостей підприємства щодо генерування додаткових потоків...

Continue Reading

Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів (реферат)

0 Comment on Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів (реферат)

Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів   Через збори при спецвикористанні води різними водокористувачами вилучається рентна складова доходу від використання водних ресурсів. Фактично це перший етап вилучення цього доходу на користь держави. Збори за спеціальне використання водних ресурсів...

Continue Reading

Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах (реферат)

0 Comment on Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах (реферат)

Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах   На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш значущим підвищення ролі нововведень, і це викликано, в першу чергу, підвищенням та більш жорсткою конкуренцією. Для багатьох керівників які бажають ефективно керувати підприємством поняття...

Continue Reading