Математико-статистичне моделювання у фінансовій діагностиці підприємств Здійсненню власне дослідження передує побудова інформаційного підґрунтя. Первинна вибірка підприємств проводилася за ознакою виду економічної діяльності «виробництво автомобілів», до якої увійшло 57 діючих суб’єктів господарювання. Проведене дослідження показало, що лише 13 із них спеціалізуються...

Подробнее

Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу   Науковий інструментарій менеджера з кадрів ґрунтується на використанні сукупності певних принципів, що тісно пов’язані із законами, але об’єктивно в природі не існують, створюються в процесі систематизації знань. Принципи повинні відповідати загальному поняттю...

Подробнее

Системне управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств   Вагомий внесок у розробку питань формування конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності виробничо-економічних систем внесли вітчизняні та зарубіжні вчені–економісти В.Л.Дiкань, Ю.Б.Iванов, Г.П.Iспipян, А.Маpшалл, М.Поpтеp, Ю.Н.Сухачов, М.А.Тат’янченко, Р.А.Фатхутдінов, Ф.Хайек, О.В.Царенко та iн. Але на сьогоднішній день...

Подробнее

Особливості формування оптимальної структури капіталу   Ефективність функціонування будь-якого підприємства залежить від правильної стратегії формування та управління його капіталом. Тому вже на етапі передінвестиційної фази перед суб’єктами господарювання виникає потреба у визначенні оптимальної структури інвестиційного капіталу, а саме: ?    співвідношення...

Подробнее

Розрахунок періоду повернення кумулятивних інвестицій в інноваційні проекти з виробництва нових засобів праці   Результати Для того, щоб зобразити механізм кругообороту споживаних інвестицій, побудуємо графік залежності кумулятивних результатів і кумулятивних інвестицій в інноваційний проект від життєвого циклу (рис. 1) [3, c. 105].  ...

Подробнее

Науково-методологічні основи проектування регіональних промислових комплексів та конструювання оптимальної структури   Успішність економічного розвитку України залежить від відновлення промислового потенціалу. Також підвищується вплив галузей промислового комплексу регіонів країни на формування регіональної політики. Управління розвитком галузей промислового комплексу регіонів є складовою...

Подробнее

Особливості методики і організації обліку фінансових результатів   Досить важливим є той факт, що рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства характеризують фінансові результати, одержані внаслідок цієї діяльності, якими можуть бути як прибутки, так і збитки. Категорія «фінансові результати» враховує обидві...

Подробнее

Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства     Розвиток сучасного підприємства – це процес систематичних динамічних перетворень, трансформацій його підсистем в межах встановлених підприємством стратегічних цілей для забезпечення сталого інноваційного розвитку.  Тому нагальною проблемою інноваційного розвитку є раціоналізація та...

Подробнее

Моделювання логістики технологічних операцій у виробничо-економічній системі   В даній статті здійснена побудова двох імітаційних моделей та проаналізовано можливість їх використання з метою аналізу та прогнозування витрат у виробничій логістиці на підприємстві. Однією з моделей розглянемо моделювання процесу функціонування матеріального...

Подробнее

Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства   За М.Портером, розробка стратегії конкуренції значною мірою визначається чітким розумінням суті бізнесу, його цілей та шляхів їх досягнення [9]. На вибір та успішну реалізацію конкурентної стратегії компанії, на думку вченого, впливають:  характер...

Подробнее
Страница 16 из 145« Первая...10...1415161718...304050...Последняя »