Ризики підприємств в процесі аутсорсингу маркетингових функцій   Розглядаючи переліки, що наводяться спеціалістами галузей,  які використовують аутсорсинг при виконанні існуючих завдань, можна зробити висновок, що основні категорії ризиків збігаються та є характерними для всіх видів співробітництва з зовнішніми підрядниками. Аналіз...

Подробнее

Проблеми та перспективи розвитку морських портів України   Україна завжди прагнула до моря. Київська Русь вела велику морську торгівлю із Царьградом. Відважні купці через Босфор і Дарданелли ходили в Грецію, Італію, інші середземноморські країни. Азовсько-чорноморське судноплавство активно розвивалося в часи...

Подробнее

Структурний та функціональний аспекти організації бухгалтерського обліку в торгівлі в умовах автоматизації   Сопко В.В., Завгородній В.П. відзначають, що у разі комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації, відбувається перехід від організації окремих елементів інформаційної системи...

Подробнее

Проблеми моделювання організаційних структур   До теперішнього часу цілісна теорія структурного розвитку систем управління відсутня. Зарубіжні дослідження в цій області найчастіше відбивають досвід роботи ефективно діючих промислових підприємств в умовах ринкової економіки і можуть розглядатися тільки як деякі орієнтири для...

Подробнее

Основні завдання та пріоритети  стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України   В умовах глобалізації сучасної світогосподарської системи та лібералізації правил міжнародної торгівлі принципового значення для національної економіки набуває паритет фінансових умов і фінансових результатів учасників економічної діяльності. Без умови паритету стартових...

Подробнее

Роль і місце малого підприємництва в національній економіці України   Підтвердженням слушності вищезазначеної позиції можуть слугувати положення ,сформульовані рядом українських вчених, дослідників феномену малого підприємництва(О.М. Варченко, А.С. Даниленко, А.І. Кредісова, С.А. Ушацький, В.М. Погорельцев, О.М. Костюк та інші),на думку яких...

Подробнее

Перспективи розвитку системи підготовки кадрів: пошук альтернативи   Здається, всім зрозуміло, що система підготовки кадрів має враховувати вимоги ринку праці і відповідати загальносвітовим критеріям якості. Цього вимагає інформаційне суспільство, що характеризується активним поширенням нових технологій, розвитком конкуренції в сфері освіти...

Подробнее

Розвиток співробітництва ЄС і України у напрямі поглиблення співпраці регіонів у контексті європейської інтеграції   Удосконалення управління розвитком транскордонних з ЄС територій України здійснюється на основі Законів України „Про генеральну схему планування території України” [3], „Про планування і забудову територій”...

Подробнее

Особливості впровадження моделей інноваційної активності промислових підприємств   Будь-яка модель, схема чи концепція повинні ґрунтуватись на загальних принципах, що відіграють роль формотворення. Насамперед, це принципи: 1)                цілісності (комплексності); 2)                спадковості (взаємозв’язок, конвергенція, співіснування старого і нового); 3)                синергічності; 4)                емерджентності...

Подробнее

Соціальне податкове навантаження як показник соціальної значущости підприємницкої діяльности   Питання фіскального стимулювання підприємницької діяльності розглядається в ряді робіт. Особливо актуальним це питання стало під час економічної кризи. В цій час особливо проявляються недоліки податкової системи України, яка на думку...

Подробнее
Страница 15 из 145« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »