Реферат на тему Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність План Виробництво як процес суспільної праці фактори виробництва: види, типи, функції Поєднання факторів виробництва Результативність виробництва Науково-технічна революція і зміни у змісті й характері праці 6. Ефективність суспільної праці...

Подробнее

Реферат на тему: Відтворення і економічне зростання на макрорівні План Зміст процесу суспільного відтворення Економічне зростання і його типи  1. Зміст процесу суспільного відтворення Суспільне виробництво як виробництво на макрорівні (країна, міждержавні економічні об’єднання тощо) е виробництвом для за-доволення людських...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна система суспільства і власність Зміст економічної системи та її структурні елементи В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високо розвинуте...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні основи економіки домогосподарства План Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх Переваги домогосподарства Оптимальний план споживання домогосподарства 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх Домогосподарству як одному з суб’єктів мікроекономіки нале-жить надзвичайно важлива роль у системі економічних...

Подробнее

Реферат на тему: Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах Умовою реалізації сукупним працівником своїх здібностей і функ-цій є зайнятість. Зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм до-ход у грошовій чи...

Подробнее

Реферат на тему: Макроекономічний рівень господарювання і система націо-нальних рахунків Система вимірів господарювання на макрорівні Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господар-ських взаємозв’язків необхідна система надійних взаємозумовле-них показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру...

Подробнее

Реферат на тему: Суспільний поділ праці — джерело соціально-економічного розвитку План 1. Зміст суспільного поділу 2. Поділ праці та організація управління  1. Зміст суспільного поділу праці Суспільний поділ праці в еволюційному розвитку економічних систем відіграє вирішальну роль. Він визначає не...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні основи економіки домогосподарства План Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства Пропозиція домогосподарства 1. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства На попит домогосподарства впливає сукупність факторів, серед яких найвагомішими є переваги, розмір доходу, рівень цін, обсяг...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасний ринок, його структура і функції План 1. Ринок як полісистемне утворення 2. Ринкова інфраструктура 3. Функції ринку 1. Ринок як полісистемне утворення Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм — це абстракція, яка деякою мірою відбиває...

Подробнее

Реферат на тему: Гроші як економічна категорія План 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей 2. Функції грошей як загального еквівалента 3. Концепції грошей 4. Сучасні зміни в грошовому обігу  1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей На ранніх етапах...

Подробнее
Страница 9 из 65« Первая...7891011...203040...Последняя »