Реферат на тему: Структура і функціонування капіталу підприємства не фінансової сфери План 1. Структура і функціонування капіталу підприємства не фінансової сфери. 2. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки. 1. Структура і функціонування капіталу підприємства не фінансової...

Подробнее

Реферат на тему: Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту Взаємозв’язок потреб і виробництва характеризується насамперед впливом виробництва на потреби, який полягає в тому, що, по-перше, виробництво разом з фантазією створює нові потреби, перетворює їх з одиничних...

Подробнее

Реферат на тему: Малий інноваційний бізнес Становлення ринкової системи господарювання в Україні пов’яза-не з активізацією підприємницької діяльності в усіх сферах еконо-міки. Одним з перспективних напрямів створення нового конку-рентно-ринкового середовища є розвиток малого бізнесу. Поряд з прискореним формуванням споживчого ринку малий...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення економічних функцій Української держави План 1. Держава і ринок 2. Основи державного регулювання економіки 3. Економічні функції місцевих органів влади 1. Держава і ринок Наявність двох основних концепцій економічної політики дер-жави є відображенням тісного взаємозв’язку в...

Подробнее

Реферат на тему: Регулювання світових господарських зв’язків План 1. Регулювання світових господарських зв’язків 2. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни 1. Регулювання світових господарських зв’язків Ускладнення міжнародного економічного життя та розвиток його суперечностей закономірно зумовлюють об’єктивну необхідність регулювання світових...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються Соціально-економічна структура країн, що розвиваються Сьогодні у світі є три основних типи країн щодо системи господа-рювання. По-перше, це країни розвиненого ринкового господарства, в якому все більше зростає...

Подробнее

Реферат на тему: Модифікація конкурентно-ринкового механізму В економіці ринкове розвинутих країн посилюються як процеси монополізації, так і інтенсивність конкуренції. Такий розвиток закономірний, оскільки монополія та конкуренція це дві сторони одного і того самого процесу руху капіталу. У більшості промислове розвинутих...

Подробнее

Реферат на тему: Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство План 1. Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України 2. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних відносин України 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему 1....

Подробнее

Реферат на тему: Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії План 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст,: загальне і специфічне 2. «Неокласичне відродження» і монетаризм 3. Теорія раціональних сподівань — радикальний варіант «неокласичної революції»...

Подробнее

Реферат на тему: Поза-ринкові форми зв’язку господарських одиниць Монополія як тип виробничих відносин передбачає свідоме регулювання зв’язків у процесі виробництва й обігу. Однак, якою б великою не була господарська одиниця, за своєю діяльністю та інтересами вона залишається відокремленим товаровиробником. Суспільний...

Подробнее
Страница 6 из 65« Первая...45678...203040...Последняя »