Реферат на тему: Монетаризм та його застосування Сучасний монетаризм як один з напрямків економічної думки виник у 60-х роках XX ст. у зв’язку з пошуком шляхів подолання інфляції, тривале зростання якої ставилося за провину економічній політиці, що проводилася за кейнсіанськими...

Подробнее

Контрольна робота Управління фірмою: суть управління та його вплив на ефективність виробництва, управління в конкурентноздатних фірмах, нові тенденції в управлінні. План Суть управління та його вплив на ефективність виробництва. Управління в конкурентноздатних фірмах. Нові тенденції в управлінні. Фірма – сон...

Подробнее

Реферат на тему: Конкуренція. “Чиста“ ринкова економіка Якщо не за допомогою централізованого жорсткого планування, що існувало в умовах командної економіки, то як ще можна координувати діяльність людей, щоб вони витрачали свої сили і природні ресурси на виготовлення саме тих товарів,...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансово-грошова система 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні Фінанси — це грошові фонди, що утворюються в процесі від-творення. Економічні відносини, що виникають між державою, банками, суб’єктами господарської діяльності, окремими громадя-нами, між галузями економіки, регіонами...

Подробнее

Реферат на тему: Бюджетна система Бюджет — це баланс грошових доходів (надходжень) і витрат (використання), який складається для держави, місцевих органів управління, суб’єктів господарювання, сімей або окремих грома-дян на певний термін. З метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів...

Подробнее

Реферат на тему: Економічні інтереси — рушійна сила соціально-економічного розвитку Економічний інтерес — це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб. Економічний інтерес є породженням і соціальним проявом...

Подробнее

Реферат на тему: Перша класична ситуація як розквіт політичної економії План 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи 2. Варіанти класичної економічної теорії 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи...

Подробнее

Реферат на тему: Податково-бюджетна політика держави План 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування 2. Класифікація податків 3. Податкова політика держави 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить...

Подробнее

Реферат на тему: Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні Сучасна західна економічна думка розглядає безперервність виробництва в масштабах суспільства через модель економічного обороту продуктів і доходів (рис. 26). У ринковій економіці всі блага, що здійснюють економічний...

Подробнее

Реферат на тему: Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин Процес інтернаціоналізації господарського життя і світові гос-подарські зв’язки, що розвиваються на його основі, на рубежі XX і XXI ст. вступають у якісно новий етап, характерною особливістю якого є подальша інтернаціоналізація господарського...

Подробнее
Страница 4 из 65« Первая...23456...102030...Последняя »