Реферат на тему: Прогнозування за лінійною моделлю Якщо побудована модель адекватна за критерієм, то її застосовують для прогнозування залежної змінної. Про прогнозування регресанда говорять тоді, коли в часових рядах прогнозний період настає пізніше, ніж базовий. Якщо регресія побудована за просторовими...

Подробнее

Реферат на тему: Моделі парної регресії та ix дослідження Приклади парних зв’язків в економіці Економічна теорія виявила й дослідила значну кількість сталих і стабільних зв’язків між різними показниками. Наприклад, добре вивчено залежності споживання від рівня доходу, попиту — від цін...

Подробнее

Реферат на тему: Методи дослідження якісних економічних показників Якісні економічні показники Звичайно незалежні змінні в регресійних моделях мають «неперервні» області змінювання (національний дохід, обсяги виробництва, розмір заробітної плати тощо), тобто є метрично (кількісно) виміряними величинами. У реальних ситуаціях економічні явища...

Подробнее

Реферат на тему: Загальні принципи моделювання в економіці Поняття математичної моделі При вивченні складних економічних процесів та явищ часто застосовується моделювання. Модель — це спеціально створений об’єкт, на якому відтворюються певні характеристики досліджуваного явища, а моделювання — це конкретне відтворення...

Подробнее

Реферат на тему: Гетероскедастичність Виявлення гетероскедастичності та її природа Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель Як завжди, Для застосування МНК при оцінюванні параметрів моделі раніше було сформульовано основні припущення, які на практиці можуть порушуватись. У попередньому розділі розглядався особливий випадок багатофакторного...

Подробнее

Реферат на тему: Економетрична модель та її елементи Економетрична модель — це логічний (звичайно математичний) опис того, що економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні певної проблеми. Як правило, модель має форму рівняння чи системи рівнянь, що характеризують виокремлені дослідником...

Подробнее

Реферат на тему: Методи оцінювання параметрів систем рівнянь Як зазначалося, застосування звичайного МНК до рівнянь структурної форми системи рівнянь призводить до отримання зміщених оцінок параметрів через корельованість (залежність) змінних і залишків моделі, що є порушенням однієї з передумов застосування МНК....

Подробнее

Реферат на тему: Трансформація соціально-економічної парадигми в економічній теорії 1. Сучасний етап наукового пізнання (в тому числі і економічного) характеризується переходом до методологічного плюралізму. Сьогодні жодна окремо взята (як було раніше) економічна теорія не може пояснити соціально-економічного розвитку суспільства. Визначальним...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Економіка глобальних проблем” ПЛАН Вступ 1. Класифікація і сутність глобальних проблем 2. Проблема подолання бідності і відсталості 3. Продовольча проблема 3. Екологічна проблема 4. Демографічна проблема Висновок Список використаної літератури Вступ Глобалізація господарської діяльності призвела до того,...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Основні протиріччя економічного розвитку” Зростання виробництва, підвищення його ефективності досягається зусиллями людей, їхньою соціальною активністю. Але що ж спонукає людей постійно вдосконалювати своє виробництво, прагнути до все нових звершень? Таким джерелом суспільного (в т.ч. й економічного) прогресу...

Подробнее
Страница 32 из 65« Первая...1020...3031323334...405060...Последняя »