Реферат на тему: Доцільність математичної формалізації економічних процесів Математична модель економічного процесу є формалізованим описом об’єкту математичною мовою. Розробка математичної моделі економічної системи будь-якої природи також супроводжується відповідною формалізацією середовища існування, зв’язків між елементами, вплив зовнішніх факторів та наявних ресурсів...

Подробнее

Реферат на тему: Доцільність математичної формалізації економічних процесів Математична модель економічного процесу є формалізованим описом об’єкту математичною мовою. Розробка математичної моделі економічної системи будь-якої природи також супроводжується відповідною формалізацією середовища існування, зв’язків між елементами, вплив зовнішніх факторів та наявних ресурсів...

Подробнее

Реферат на тему: Функціональне призначення преміювання Заробітна плата є основним джерелом дохіду переважної більшості грамодян України, тому ії розмір повинен покривати їх витрати на задоволення різноманітних матеріальних та культурних потреб. У зв’язку з цим заробітна плата повинна бути так організована...

Подробнее

Реферат на тему: Конкурентоспроможність регіонів як необхідна передумова зростання конкурентоспроможності країни Останнім часом тема падіння конкурентоспроможності України як держави активно обговорюється на шпальтах газет і журналів. Одним з найбільш впливових складових загальної конкурентоспроможності країни є рівень конкурентоспроможності її регіонів. Регіони...

Подробнее

Реферат на тему: Функціональне призначення преміювання Заробітна плата є основним джерелом доходу переважної більшості грамодян України, тому ії розмір повинен покривати їх витрати на задоволення різноманітних матеріальних та культурних потреб. У зв’язку з цим заробітна плата повинна бути так організована,...

Подробнее

Реферат на тему: Концепції та зміст поняття прибуток в сучасних умовах господарювання Сучасні західні економісти, як правило, розвивають теорії прибутку економістів XIX і початку XX сторіч, пристосовуючи їх до нових умов господарювання. Серед них можна виділити п’ять основних концепцій: 1....

Подробнее

Реферат на тему: Концепції та зміст поняття прибуток в сучасних умовах господарювання Сучасні західні економісти, як правило, розвивають теорії прибутку економістів XIX і початку XX сторіч, пристосовуючи їх до нових умов господарювання. Серед них можна виділити п’ять основних концепцій: 1....

Подробнее

Реферат на тему: Проблемні засади модерної теорії утворення абсолютної ренти Спроба представити ринкову економіку як соціально справедливе (орієнтоване) суспільство, побудоване на приватній власності без поділу її на трудовий і нетрудовий тип, привело до того, що знизився інтерес (а по суті,...

Подробнее

Реферат на тему: Координація фіскальної і монетарної політики в економіці України Стратегічною метою будь-якої держави є забезпечення стабільних темпів економічного зростання, що зумовлює необхідність втручання держави, уряду з метою розробки якісної економічної стратегії. В умовах українського сьогодення “така програма має...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичний аспект визначення трансакційних витрат Подальше становлення ринкових інститутів, світове визнання країни з ринковою економікою, приватизаційні процеси, проблема реприватизації, специфікації і захисту прав власності, робить проблеми прав власності та трансакційних витрат вкрай важливими та актуальними для української...

Подробнее
Страница 3 из 6512345...102030...Последняя »