Моделі споживчого ринку(реферат)

0 Comment on Моделі споживчого ринку(реферат)

Реферат на тему: Моделі споживчого ринку Зміст 1. Модель поведінки споживача 2. Кейнсіанська модель споживання 3. Модель міжчасового споживчого вибору І. Фішера 4. Модель життєвого циклу Ф. Модільяні 5. Модель перманентного доходу М. Фрідмена Список використаної літератури Модель поведінки споживача...

Continue Reading

Динамічні моделі (пошукова робота)

0 Comment on Динамічні моделі (пошукова робота)

Пошукова робота: Динамічні моделі Зміст 1. Виробнича функція 2. Моделі економічного циклу 3. Моделі економічного зростання Список використаної літератури Виробнича функція Для опису взаємозв’язку між затратами чинників виробництва і обсягом продукції, що випускається, в економіці використовують поняття виробничої функції. Технологічна...

Continue Reading

Вступ до моделювання (реферат)

0 Comment on Вступ до моделювання (реферат)

Реферат на тему: Вступ до моделювання Зміст 1. Предмет моделювання 2. Основні класифікації моделей 3. Етапи процесу моделювання 4. Історичний розвиток предмета моделювання Список використаної літератури Предмет моделювання Будь-яка наука використовує загальнонаукові та специфічні методи дослідження. Загальнонаукові: 1) метод наукової...

Continue Reading

Теорія ігор, теорія графів і сіткове планування (реферат)

0 Comment on Теорія ігор, теорія графів і сіткове планування (реферат)

Реферат на тему: Теорія ігор, теорія графів і сіткове планування Зміст 1. Основні поняття та класифікація ігор 2. Застосування апарату теорії ігор в економіці 3. Теорія графів і сіткове планування Список використаної літератури Основні поняття та класифікація ігор В оптимізаційних...

Continue Reading

Економетричні моделі та методи (реферат)

0 Comment on Економетричні моделі та методи (реферат)

Реферат на тему: Економетричні моделі та методи Зміст 1. Економетрія та прогнозування 2. Прикладні економетрічні моделі Франції та США 3. Макроеконометричні моделі України Список використаної літератури Економетрія та прогнозування Економетрія — прикладна економіко-математична дисципліна, яка вивчає динаміку реальних мікро- та...

Continue Reading

Оптимізаційні моделі (реферат)

0 Comment on Оптимізаційні моделі (реферат)

Реферат на тему: Оптимізаційні моделі Зміст 1. Моделі математичного програмування 2. Еколого-економічні моделі оптимізації 3. Задачі безумовної та умовної оптимізації та методи їх розв’язування 4. Метод Лагранжа для розв’язування задач оптимізації на умовний екстремум Список використаної літератури Моделі математичного програмування...

Continue Reading

Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці (курсова робота)

0 Comment on Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці (курсова робота)

Курсова робота Рентні відносини та особливості їх прояву в сучасній економіці План Вступ Земля, як об’єкт власності та господарювання в аграрній сфері. Рента як економічна форма реалізації власності на землю. Види земельної ренти, механізм її формування та вилучення. Сучасні проблеми...

Continue Reading

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки (курсова робота)

0 Comment on Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки ЗМІСТ TOC \o «1-2» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc125440558» ВСТУП PAGEREF _Toc125440558 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc125440559» PОЗДІЛ 1 PAGEREF _Toc125440559 \h 5 HYPERLINK...

Continue Reading

Підприємництво в сучасній економічній системі. (контрольна робота)

0 Comment on Підприємництво в сучасній економічній системі. (контрольна робота)

Контрольна робота Підприємництво в сучасній економічній системі План Поняття “підприємець”та “підприєництво” Функції та умови існування Організація підприєницької діяльності Фонди підприємств Висновок Народне господарство будь-якої країни – це складна економічна система в якій виділяють різні сфери, галузі, підприємства та їх філіали,...

Continue Reading

Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види (контрольна робота)

0 Comment on Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види (контрольна робота)

Контрольна робота. Предмет політичної економії, економічні закони і категорії, національний продукт його форми та види. Зміст 1.Предмет політичної економії. Економічні закони і категорії. 2. Національний продукт його форми та види. 3. Висновок. 4. Використана література. 1.Предмет політичної економії. Економічні закони...

Continue Reading