Реферат на тему: Суспільне виробництво і його результати Суспільне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво Взаємовідносини суспільства та природи пройшли в своєму розвитку ряд етапів, які суттєво відрізняються один від одного. Людство досить давно усвідомлювало цей факт і намагалось класифікувати ці...

Подробнее

Реферат на тему: Товарне виробництво, товар і гроші. Основні форми виробництва. Товарне виробництво та його характерні риси На сьогодні людство досягло такого рівня потужності сукупної виробничої сили, коли зі всією очевидністю під впливом загрози глобальної екологічної катастрофи постає питання про...

Подробнее

Реферат на тему: Основні фактори суспільного виробництва та їхня взаємодія Вивчення причин виникнення та розробки механізмів запобігання сучасній глобальній екологічній кризі вимагає ґрунтовного аналізу основних закономірностей розвитку системи «суспільство-природа». Як уже зазначалось, зрозуміти їх неможливо лише знаючи закони розвитку окремо...

Подробнее

Реферат на тему: Розподіл і перерозподіл чистого доходу і продукту Одним із найбільш важливих і дійових механізмів організації здійснення екологічної діяльності суб’єктів природо користування в сучасних державах з ринковою економікою є система екологічного законодавства, що покликана забезпечити регулюючу функцію держави...

Подробнее

Реферат на тему: Відтворювальна структура суспільного виробництва. Проміжне споживання У процесі відтворення сукупного суспільного продукту відбувається відшкодування всіх затрат і водночас формуються три фонди: відшкодування (кошти, що направляються на заміщення спожитих засобів виробництва), споживання (предмети особистого споживання), нагромадження (засоби, що...

Подробнее

Реферат на тему: Вивіз капіталу і міжнародний кредит. Суть і причини вивозу капіталу Найважливішою формою міжнародних економічних відносин у XX ст. став вивіз капіталу, тобто його експорт в інші країни як приватними корпораціями, так і державою. Можливість вивозу капіталу обумовлена...

Подробнее

Реферат на тему: Зародження економічної теорії та її розвиток Протягом тисячоліть існування людство робило спроби усвідомити своє місце в природі, визначити своє ставлення до неї, а також пізнати межі свого впливу на навколишній світ. З моменту перетворення біологічного виду homo...

Подробнее

Реферат на тему: Цілі і функції економічної теорії Термін «екологія» сьогодні дуже популярний і його часто застосовують у найрізноманітніших словосполученнях, які, при вдумливому прочитанні, є або повним нонсенсом, або свідчать про те, що ті, хто їх висловлює, не розуміють, про...

Подробнее

Реферат на тему: Сімейні доходи. Мінімальний і оптимальний споживчий бюджет Досягнення гармонійності та оптимальності взаємовідносин у системі «суспільство-природа» є головною передумовою та засобом подолання загрози глобальної екологічної катастрофи та породженої антропогенною діяльністю глобальної екологічної кризи, яка ставить під загрозу саме...

Подробнее

Реферат на тему: Трансформація форм власності в Україні Наростаюча кризовість у відносинах суспільства та природи, наближення глобальної екологічної катастрофи з усе більшою настійністю вимагають прийняття у глобальних масштабах відповідних управлінських рішень, які б вели до такого розв’язання конфлікту людини з...

Подробнее
Страница 27 из 65« Первая...1020...2526272829...405060...Последняя »