Система розподілу доходів (реферат)

0 Comment on Система розподілу доходів (реферат)

Реферат на тему: Система розподілу доходів План 1. Сутність і механізм розподілу доходів 2. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності 1. Сутність і механізм розподілу доходів Розподіл доходів — це стадія відтворення, яка займає проміжне місце...

Continue Reading

Політика державного регулювання економіки (реферат)

0 Comment on Політика державного регулювання економіки (реферат)

Реферат на тему: Політика державного регулювання економіки Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства Термін «політика розвитку» — умовний. Він використовується з метою розмежування сфер і інструментів економічної діяльності держави і визначення специфіки її дій як суб’єкта державності, скарб-ника...

Continue Reading

Грошова система (реферат)

0 Comment on Грошова система (реферат)

Реферат на тему: Грошова система Рух грошей у процесі розширеного суспільного відтворення ут-ворює грошовий обіг, який безпосередньо включає рух грошей на стадіях розподілу, обміну та опосередковано обслуговує процес ви-робництва і споживання і, отже, впливає на всі стадії суспільного відтворення. За...

Continue Reading

Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку (реферат)

0 Comment on Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку (реферат)

Реферат на тему: Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку План 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності та розвиток світових економічних зв’язків 2. Ступені генезису і об’єктивні основи розвитку світового господарства 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток світових економічних зв’язків Міжнародна...

Continue Reading

Валютна система (реферат)

0 Comment on Валютна система (реферат)

Реферат на тему: Валютна система Валютна система — це сукупність форм грошових розрахунків і фінансово-кредитних інструментів організації валютних відносин. Розрізняють національну, міжнародну (регіональну) та світову ва-лютні системи. Національна валютна система — сукупність форм і інструментів організації валютних відносин даної країни...

Continue Reading

Капітал і підприємництво (реферат)

0 Comment on Капітал і підприємництво (реферат)

Реферат на тему: Капітал і підприємництво План 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності....

Continue Reading

Зовнішньоекономічна політика держави (реферат)

0 Comment on Зовнішньоекономічна політика держави (реферат)

Реферат на тему: Зовнішньоекономічна політика держави Початкові теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності держави були означені в контексті розгляду основних форм між-народних економічних відносин. Щодо цілей, методів та регулю-вання зовнішньоекономічних зв’язків, то вони потребують спе-ціального висвітлення як напрям політики держави. Під зовнішньоекономічною...

Continue Reading

Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу (реферат)

0 Comment on Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу (реферат)

Реферат на тему: Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу Науково-технічний прогрес означає формування нового технологічного способу виробництва. Він відбувається поступово, але невпинно, адже йдеться про величезні масштаби виробництва. І сьогодні ще поряд з високотехнічним автоматизованим...

Continue Reading

Витрати виробництва і прибуток (реферат)

0 Comment on Витрати виробництва і прибуток (реферат)

Реферат на тему: Витрати виробництва і прибуток План 1. Витрати виробництва 2. Прибуток як економічна категорія 3. Ефективність використання факторів виробництва    1. Витрати виробництва Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які втілюються в продукті....

Continue Reading

Економічна теорія як підґрунтя економічної політики (реферат)

0 Comment on Економічна теорія як підґрунтя економічної політики (реферат)

Реферат на тему: Економічна теорія як підґрунтя економічної політики 1. Сутність і цілі економічної політики Головне питання політики — це питання про владу. Не є виклю-ченням з цього правила і економічна політика. Для неї найважливі-шим є питання про економічну...

Continue Reading