Реферат на тему: Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів Світове господарство як система складається з соціально-еконо-мічних підсистем, що підпорядковуються певним внутрішнім і зов-нішнім закономірностям. Окремі національне організовані господарства країн розвине-ної ринкової економіки, країн ринкової економіки, що...

Подробнее

Реферат на тему: Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника Формування сукупного працівника є закономірністю історично-го розвитку особистого фактора виробництва. В умовах натураль-ного домашнього господарства людина виступала як...

Подробнее

Реферат на тему: Функції економічної теорії Економічній теорії, як і будь-якій науці, властива терретико-піз-навальна функція. Вона пояснює закономірності, процеси і явища економічного життя суспільства. Актуальним стає запровадження в економіці нових форм люд-ської діяльності, які не тільки передбачають дематеріалізацію та мініатюризацію...

Подробнее

Реферат на тему: Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва Довгострокові циклічні коливання в економіці були виявлені вченими-економістами ще у другій половині XIX ст. Англійський економіст У. С. Джевонс у 1879 р. опублікував статистичний ана-ліз, в...

Подробнее

Реферат на тему: Новітні тенденції у розвитку відносин власності Поступово в процесі економічного розвитку домінуючого значення набуває корпоративна форма власності як колективно-при-ватна. В економіці країн Заходу корпорації (акціонерні підприємства) перетворилися на найдинамічнішу, провідну структуру. У США їхня частка становить майже...

Подробнее

Реферат на тему: Система управління державною інноваційною політикою Однією з особливостей розвитку економіки індустріальне роз-винених країн є прагнення забезпечити формування і реалізацію інноваційної політики. Прискорений розвиток науки і техніки по-силив необхідність розробки комплексних прогнозів національно-го науково-технічного розвитку. При цьому протягом...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва 1. Економічна рівновага і циклічність За своїм змістом поняття «економічна рівновага» досить просте. Під ним розуміють такий стан економіки, при якому досягається стале урівноваження та взаємне збалансування структур, що про-тистоять одна...

Подробнее

Реферат на тему: Основні методи пізнання соціально-економічних процесів План 1. Загальнонаукові методи 2. Спеціальні методи  1. Загальнонаукові методи Багатовимірність економічних явищ і процесів вимагає адекватних методів їх пізнання. Поняття «метод» походить від грец. meto шлях дослідження. В сучасній загальній економічній...

Подробнее

Реферат на тему: Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії План 1 Економіка пропозиції 2. Неоінституціоналізм — пошуки альтернативи пануючої ортодоксії 1. Економіка пропозиції Серед теорій, що мають. неокласичний напрям, помітне місце займає теорія економіки пропозиції, або економічна...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення підприємництва Підприємництво безпосередньо пов’язане з діяльністю підпри-ємця, тому для з’ясування сутності та визначення поняття підпри-ємництва треба спочатку визначити сутність і поняття підприємця. Поняття «підприємець» виникло ще у XVIII ст. і має неоднозначні тлумачення. Економісти характеризують підприємця...

Подробнее
Страница 11 из 65« Первая...910111213...203040...Последняя »