Реферат на тему: Особливості відтворення в аграрній сфері економіки Роль природних умов У сільськогосподарському виробництві економічний процес від-творення незалежно від його суспільного характеру завжди пере-плітається з природним. Тому раціональне управління в цій галузі вимагає знань і вмілого використання не лише...

Подробнее

Реферат на тему: Різноманітність форм соціально-економічного прогресу Прискорення світового науково-технічного прогресу різко під-вищило вимоги до ефективності економіки всіх держав, активізу-вало намагання країн, що розвиваються, подолати економічну від-сталість. Методологія аналізу соціально-економічних перетворень у кра-їнах, що визволилися, потребує виокремлення їхніх техніко-організаційних форм,...

Подробнее

Реферат на тему: Кейнсіансько-неокласичний синтез — визначальна характеристика третьої класичної ситуації План 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса...

Подробнее

Реферат на тему: Людина — основне джерело і критерій соціально-економічного  Людина як елемент продуктивних сил, суб’єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва Людина як головний фактор виробництва є носієм виробничих і суспільних відносин. Продуктивні сили і виробничі відносини постійно змінюються,...

Подробнее

Реферат на тему: Конкуренція і монополія в ринковій системі 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб’єктів Про ринок говорять тоді, коли розглядають взаємодію попиту і пропозиції будьякого товару. З усіх численних можливостей класифікувати ринки розглянемо тільки одну: за...

Подробнее

Реферат на тему: Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження План 1. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження 2. Кон’юнктура ринку, випадки якісної визначеності її 3. Коливання цін, ціна рівноваги 4. Фактори і методи ринкового ціноутворення 1. Відносна самостійність...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення та еволюція економічної теорії План 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях розвитку економічної теорії в країнах ринкової економіки 5....

Подробнее

Реферат на тему: Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості План 1. Характеристика товарного виробництва 2. Товар і його властивості 3. Теорії вартості 1. Характеристика товарного виробництва Осмислення сучасних економічних проблем через призму світо-вого досвіду становлення, розвитку товарного...

Подробнее

Реферат на тему: Політика державного регулювання економіки План 1. Основні функції державного регулювання 2. Національні особливості державного регулювання 3. Основні форми державного регулювання 1. Основні функції державного регулювання Ефективність і раціональність функціонування національних економічних систем визначальною мірою залежать від поділу...

Подробнее

Реферат на тему: Моделі ринку і економічної політики Американська, або ліберальна, модель ринку у своєму класич-ному вигляді існувала з початку XX ст. аж до кінця 20-х років (еко-номічної кризи 1929-1933 рр.). Ця модель була модифікована в ході реалізації «нового курсу»...

Подробнее
Страница 10 из 65« Первая...89101112...203040...Последняя »