Макроекономіка: предмет, методи та функції (реферат)

0 Comment on Макроекономіка: предмет, методи та функції (реферат)

Реферат на тему: Макроекономіка: предмет, методи та функції Київ 2016 Предмет макроекономіки. Методи макроекономічного аналізу. Функції макроекономіки. Об’єкт макроекономічного аналізу. Історія розвитку макроекономічної науки 1. Широковживаним і добре відомим є визначення макроекономіки як науки, що вивчає економіку з точки зору її...

Continue Reading

Сучасне становище аграрного сектору, продуктивні сили (реферат)

0 Comment on Сучасне становище аграрного сектору, продуктивні сили (реферат)

Реферат на тему: Сучасне становище аграрного сектору, продуктивні сили Київ 2016 Продуктивні сили аграрного сектору та особливості його розвитку. Еволюція власності в аграрному секторі виробництва Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки...

Continue Reading

Страхові компанії: інвестиційна діяльність (реферат)

0 Comment on Страхові компанії: інвестиційна діяльність (реферат)

Реферат на тему: Страхові компанії: інвестиційна діяльність Київ 2016 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності страховиками на Україні. Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної діяльності страховиками Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави. В умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що властиві...

Continue Reading

Економічна теорія: процедура приватизації (реферат)

0 Comment on Економічна теорія: процедура приватизації (реферат)

Реферат на тему: Економічна теорія: процедура приватизації Київ 2016 У рефераті подано відомості про порядок та способи приватизації державного майна Порядок приватизації державного майна передбачає: опублікування списку об’єктів, які підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі; прийняття рішення...

Continue Reading

Товар та його властивості: споживна вартість та вартість (реферат)

0 Comment on Товар та його властивості: споживна вартість та вартість (реферат)

Реферат на тему: Товар та його властивості: споживна вартість та вартість Київ 2016 Поняття «товар» є центральним поняттям всієї економічної теорії. За визначенням А. В. Калини, В. В. Осокіної «товар – це продукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення...

Continue Reading

Ідеї економістів першої половини 19 ст., як теоретична база наступних економічних теорій (реферат)

0 Comment on Ідеї економістів першої половини 19 ст., як теоретична база наступних економічних теорій (реферат)

Реферат на тему: Ідеї економістів першої половини 19 ст., як теоретична база наступних економічних теорій. Київ 2016 План Вступ 1. Давид Рікардо, та послідовники його економічне вчення. 2. Розвиток економічної теорії в першій половині 19 ст. в Англії. 3. Сісмонді...

Continue Reading

Місце системного підходу в логістичних дослідженнях (реферат)

0 Comment on Місце системного підходу в логістичних дослідженнях (реферат)

Місце системного підходу в логістичних дослідженнях Основним завданням будь-якого підприємства є його функціонування та розвиток у сучасних ринкових умовах, а інструментом його вирішення є якісне задоволення потреба споживача. Саме таку генеральну мету, що визначається правилом «восьми R»: товар, кількість, якість,...

Continue Reading

Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища (реферат)

0 Comment on Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища (реферат)

Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища У сучасних умовах є гостра потреба в поглибленні теоретичних досліджень конкуренції як головної ознаки, необхідного та важливого елемента сучасної економіки. Важливість урахування інтеграційних, глобалістичних процесів для України визначається дією взаємопов’язаних факторів. В умовах посилення процесів...

Continue Reading

Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку (реферат)

0 Comment on Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку (реферат)

Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку При дослідженні світової економіки, національних господарств, суб’єктів господарювання та окремих індивідів дуже важливо визначити головні чинники, які зумовлюють їх розвиток. У сучасному науковому і технічному знанні розробка проблематики, пов’язаної із дослідженням впливу...

Continue Reading

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (реферат)

0 Comment on Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (реферат)

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили Особливість сучасного стану української економіки полягає в тому що процеси ринкових перетворень здійснюються в умовах затяжної кризи і збігаються у часі з необхідністю подолання значного відставання у науково-технічній сфері. А науково-технічний прогрес, як основоположний...

Continue Reading