Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища (реферат)

0 Comment on Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища (реферат)

Реферат на тему: Наукові засади раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища План Об’єкти вивчення в екології. Екологічні чинники. Біотичні; Абіотичні; Антропогенні Об’єктивні принципи раціонального природокористування. Стратегічні напрями охорони природного середовища. 1. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в...

Continue Reading

Екологічна експертиза та проблеми її організації (реферат)

0 Comment on Екологічна експертиза та проблеми її організації (реферат)

Реферат на тему: Екологічна експертиза та проблеми її організації План Екологічна експертиза – концепція, мета, завдання та принципи. Форми екологічної експертизи. Об’єкти та процедура здійснення державної екологічної експертизи Документація державної екологічної експертизи. 1. Екологічна експертиза в Україні — вид науково-практичної...

Continue Reading

Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування (реферат)

0 Comment on Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування (реферат)

Реферат на тему: Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування План Міжнародні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. Історія міжнародної екологічної співпраці. Правова основа міжнародного екологічного співробітництва.. Екологічне законодавство розвинутих країн світу. 1. Для запобігання...

Continue Reading

Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища (реферат)

0 Comment on Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища (реферат)

Реферат на тему: Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища План Принципи, завдання та методи планування природокористування. Екологічні вимоги до створення і функціонування споруд та об’єктів. Охорона довкілля в агроекосистемах. Природно-заповідний фонд. Червона книга України. Проблеми розвитку заповідної справи в...

Continue Reading

Науково-технічний прогрес (НТП) і економіка природокористування (реферат)

0 Comment on Науково-технічний прогрес (НТП) і економіка природокористування (реферат)

Реферат на тему: Науково-технічний прогрес (НТП) і економіка природокористування План Визначення поняття „НТП”, та його форми. Дія НТП на навколишнє середовище НТР, її властивості та особливості. 1. Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства....

Continue Reading

Предмет, метод і завдання дисципліни екологія (реферат)

0 Comment on Предмет, метод і завдання дисципліни екологія (реферат)

Реферат на тему: Предмет, метод і завдання дисципліни екологія Визначення, предмет і завдання екології Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. Принцип холізму в екології. Галузі і підрозділи екології Методи екологічних досліджень 1. Вперше термін «екологія» був запропонований...

Continue Reading

Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (реферат)

0 Comment on Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (реферат)

Реферат на тему: Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища План Основні завдання економіки природокористування. Економічні механізми раціоналізації природокористування. Розміри компенсації збитків. 1. Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування й темпів забруднення довкілля за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення...

Continue Reading

Экология и охрана окружающей среды (лекции)

0 Comment on Экология и охрана окружающей среды (лекции)

Учебное пособие рассчитано на студентов специальности "Экология и охрана окружающей среды", которые учатся в вузах Украины и других стра-нах, а также преподавателей обеспечивающих подготовку экологов.

Continue Reading

Екологія (електронний посібник)

0 Comment on Екологія (електронний посібник)

Головною метою посібника є формування погляду на екологію як науку, що вивчає екосистеми, коректне використання термінології на засадах системного підходу, розуміння структурно-функційних особливостей екологічних систем, механізмів їхнього функціювання і тенденцій розвитку екосистем. Послідовне застосування методології системного підходу і загальної теорії...

Continue Reading