Принципи визначення типу екологічної ситуації та її оцінка (реферат)

0 Comment on Принципи визначення типу екологічної ситуації та її оцінка (реферат)

Реферат на тему: Принципи визначення типу екологічної ситуації та її оцінка Сьогодні часто виникає потреба в якомога глибшому та детальнішому вивченні тієї чи іншої ситуації, що склалася, з подальшими пропозиціями щодо її поліпшення. Для цього необхідно мати чітку класифікацію, до...

Continue Reading

Органічне сільське господарство (з досвіду Німеччини) (реферат)

0 Comment on Органічне сільське господарство (з досвіду Німеччини) (реферат)

Реферат на тему: Органічне сільське господарство (з досвіду Німеччини) У разі вирішення питань територіальної охорони природи в Україні значні надії покладають на створення системи природозаповідних територій, у якій провідна роль відведена об’єктам змішаного типу – національним природним паркам та біосферним...

Continue Reading

Соціоекологія (реферат)

0 Comment on Соціоекологія (реферат)

Реферат на тему: Соціоекологія Соціоекологія аналізує ставлення людини в притаманному їй гуманістичному горизонті з погляду його відповідності історичним потребам людського розвитку, в ракурсі культурної виправданості та перспективи, через теоретичне осягнення світу в його загальних визначеннях, які виражають міру історичної єдності...

Continue Reading

Екологія води басейну верхнього Дністра (реферат)

0 Comment on Екологія води басейну верхнього Дністра (реферат)

Реферат на тему: Екологія води басейну верхнього Дністра Актуальність питання оцінки якості поверхневих вод сьогодні є актуальним не лише для екологів, а й для широкого кола споживачів води у великих містах та жителів сільських регіонів Карпат. Крім того, проблема забруднення...

Continue Reading

Екологічні проблеми річок Закарпаття (реферат)

0 Comment on Екологічні проблеми річок Закарпаття (реферат)

Реферат на тему: Екологічні проблеми річок Закарпаття Територія Закарпатської області належить до регіонів зі значним порушенням природної рівноваги у геосистемах, про що свідчать події, які відбулися на її території. Зокрема, катастрофічні паводки у листопаді 1998 та березні 2001 рр., активізація...

Continue Reading

Європейські програми збереження біо- та ландшафтного різноманіття (реферат)

0 Comment on Європейські програми збереження біо- та ландшафтного різноманіття (реферат)

Реферат на тему: Європейські програми збереження біо- та ландшафтного різноманіття Проблематика збереження біо- та ландшафтного різноманіття розглядається як багатоаспектний процес, який передбачає законодавче, науково-методичне, соціально-економічне забезпечення програм і заходів у цій сфері. Певний досвід такого комплексного (багатоаспектного) відношення до збереження...

Continue Reading

Імітаційне моделювання в екології (реферат)

0 Comment on Імітаційне моделювання в екології (реферат)

Реферат на тему: Імітаційне моделювання в екології Моделювання є одним з основних методів сучасної екології (Klekowski, Menshutkin, 2003). Під моделюванням розуміють створення екологічних моделей за допомогою комп’ютерних програм. На сьогодні відчувається досить велика потреба в розвитку комп’ютерного моделювання. Адже важко...

Continue Reading

Екологічний стан м. Хмельницький, на підставі моніторингових досліджень (реферат)

0 Comment on Екологічний стан м. Хмельницький, на підставі моніторингових досліджень (реферат)

Реферат на тему: Екологічний стан м. Хмельницький, на підставі моніторингових досліджень Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна схарактеризувати як кризову. Вона формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку довкілля і неувагу до відтворення природно-ресурсного потенціалу. Відбувалися структурні деформації...

Continue Reading

Цезій – 137 у донних осадах озер Волині (реферат)

0 Comment on Цезій – 137 у донних осадах озер Волині (реферат)

Реферат на тему: Цезій – 137 у донних осадах озер Волині Радіоактивний ізотоп цезію – це ефект модифікації реакції розщеплення. До середовища він потрапляє внаслідок дослідів і експериментів з ядерною зброєю та внаслідок аварій на атомних електростанціях. Уперше він з’явився...

Continue Reading

Антропогеннийм вплив на повітря гори Говерла (реферат)

0 Comment on Антропогеннийм вплив на повітря гори Говерла (реферат)

Реферат на тему: Антропогеннийм вплив на повітря гори Говерла Хімічний склад атмосферних опадів, незважаючи на нестабільність, у цілому відображає характерні риси місцевості і тип її ландшафту. Мінералізація атмосферних опадів, як звичайно, нижча, ніж мінералізація поверхневих і підземних вод. Загалом на...

Continue Reading