Реферат на тему: Вплив на здоров’я людини забруднень ґрунтів ПЛАН 1. Основні джерела забруднення ґрунтів. 2. Застосування пестицидів і наслідки цього для здоров’я людини. 3. Вплив нітратів на здоров’я людини 4. Бактерицидне забруднення ґрунтів. 5. Основні принципи нормування допустимих концентрацій...

Подробнее

Реферат на тему: Моделювання та прогнозування соціально-екологічних процесів Наростаюча кризовість у відносинах суспільства та природи, наближення глобальної екологічної катастрофи з усе більшою настійністю вимагають прийняття у глобальних масштабах відповідних управлінських рішень, які б вели до такого розв’язання конфлікту людини з...

Подробнее

Реферат на тему: Екологічне право Одним із найбільш важливих і дійових механізмів організації здійснення екологічної діяльності суб’єктів природо користування в сучасних державах з ринковою економікою є система екологічного законодавства, що покликана забезпечити регулюючу функцію держави як головного суб’єкта соціально-екологічної політики....

Подробнее

Реферат на тему: Геоекологія. Питання оптимізації геосистем Ландшафтно-екологічні пріоритети та критерії оптимальності геосистем Оптимізація геосистем – це дії, спрямовані на переведення геоcистем у стани, в яких вони здатні максимально ефективно виконувати задані функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін протягом...

Подробнее

Реферат на тему: Методологічні основи геоекології ПЛАН 1. Становлення і розвиток вчення про ландшафти 2. Основи геосистемного і біосферного вчення 3. Концепції: “природа-населення-господарство”; “вплив-зміни-наслідки”; Концепція сталого розвитку; “екологічної ніші”. 4. Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Наприкінці ХІХ століття географія вступає в критичний...

Подробнее

Реферат на тему: Специфіка взаємодії суспільства та природи Характер взаємовідносин природи і людини (як суспільної істоти) визначає спосіб існування самої людини. Однак не всі форми людської діяльності є однаково визначальними для конкретного типу взаємодії суспільства з природою на різних історичних...

Подробнее

Реферат на тему: Геоекологія. Техногенез та його вплив на геосистеми ПЛАН 1. Основні поняття і показники техногенезу. 2. Районування території України за показниками техногенного впливу. 3. Накопичення в ландшафті продуктів техногенезу. Формування геохімічних аномалій. Техногенез – сукупність геохімічних і геофізичних...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив на людський організм антропогенних порушень біосфери ПЛАН 1. Визначення поняття забруднення, типи класифікацій забруднюючих агентів. 2. Антропогенне забруднення атмосферного повітря. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. 3. Глобальні екологічні проблеми (озонові діри, парниковий ефект, кислі дощі) та...

Подробнее

Реферат на тему: Геоекологічні особливості зональних геосистем ПЛАН 1. Принципи класифікації геосистем (ландшафтів). 2. Геоекологічна характеристика полярних та приполярних ландшафтів. Незважаючи на неповторність і особистість кожного із ландшафтів не виключена якісна подібність між ними. Порівняння ландшафтів дозволяє встановити групи ландшафтів,...

Подробнее

Реферат на тему: Екологічний зміст науково-технічної революції На початку XX ст. В.І.Вернадський, проаналізувавши масштаби впливу людської діяльності на оточуюче природне середовище, прийшов до висновку, що за своєю сукупною виробничою силою людство стало співмірним з потужністю геологічних процесів, що відбуваються на...

Подробнее
Страница 33 из 86« Первая...1020...3132333435...405060...Последняя »