Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування Для стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів важливо знати їх економічну оцінку. Така потреба зумовлена, з одного боку, необхідністю вибору шляхів раціонального використання регіональних ресурсів, а з іншого, — реальною недооцінкою...

Подробнее

Методологія державного раціоналізму в управлінні вугільною галуззю Розвиток науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, урбанізація та глобалізація, підвищення ролі людського фактора у житті суспільства, а також розпочатий перехід до постіндустріального суспільства потребують відступу від утилітарного розуміння та оцінки ефективності державних управлінських рішень...

Подробнее

Механізм екологізації етапів життєвого циклу товару Сучасні міжнародні екологічні конфлікти формуються під впливом різних обмежуючих факторів, які є різноспрямованими за напрямом своєї дії. Аналіз подібних обмежень може дати більш широке (глибоке) уявлення про причини, характер та наслідки формування міжнародних екологічних...

Подробнее

Екологічна політика як складова державної регіональної політики Початок радикальної економічної реформи загострив питання про зміну ролі екологічного фактора в розвитку суспільства. При загальній спрямованості державної стратегії переходу на засади сталого розвитку особливої актуальності набуває управління охороною довкілля, раціональним використанням природних...

Подробнее

Реферат Тема. Зміни рослинного і тваринного світу України, що сталися протягом останніх 100 років ПЛАН Рослинний світ. а) Загальна характеристика рослинного світу України. б) Історія розвитку рослинного світу нашої держави. в) Геоботанічне районування. г) Господарське значення рослинності України. Тваринний світ....

Подробнее

Реферат на тему: Негативний вплив людського суспільства на екологію У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення...

Подробнее

Реферат Екологічний ризик в системі екологічної безпеки: проблеми практичної теорії       Створення державою і суспільством системи екологічної безпеки спрямоване на запобігання прояву екологічного ризику під час здійснення багатогранних видів небезпечної діяльності. Це пов’язано з тим, що об’єктом останньої є природні...

Подробнее

Реферат з екології Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання. З часів існування життя на Землі всі організми перебувають під впливом природних електромагнітних полів (ЕМП): електричне поле, що утворюється між іоносферою й земною поверхнею, електричні й магнітні імпульси, що утворюються в...

Подробнее

КУРСОВА РОБОТА на тему: Чи загрожує людству глобальне потепління? З М І С Т ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3...

Подробнее

Реферат на тему: Комплексний аналіз стану хімічного забруднення довкілля в різних регіонах України Численні наукові дослідження присвячені вивченню регіональних особливостей ксенобіотичного забруднення довкілля в Україні [1, 2, 3]. Проте майже всі вони дають оцінку екологічного стану лише окремих невеликих територій...

Подробнее
Страница 3 из 8612345...102030...Последняя »