Реферат на тему: Філософсько-світоглядні засади біоетики У сучасних умовах подальша трансформація і переосмислення принципу гуманізму (в першу чергу, з погляду його меж і простору) ознаменувалася наприкінці 60-х років XX століття появою нової течії у філософсько-етичній думці, нового міждисциплінарного транскультурного феномена...

Подробнее

Реферат на тему: Екологія і техногенна цивілізація План 1.Особливості техногенної цивлізації і вплив техніки і технології на природу. 2. Поняття екологічної ситуації. 3. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації.   1.ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ І ВПЛИВ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ НА...

Подробнее

Реферат на тему: Взаємини людини і природи в предметі екології План. 1.Людина як частина природи і її протилежність. 2.Людська діяльність як геологічна сила (концепція В.Вернадського) і чинник екологічних проблем. 3.Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнанні. 1.ЛЮДИНА ЯК ЧАСТИНА ПРИРОДИ І ЇЇ...

Подробнее

Реферат на тему: Вступ до екологічної етики Що таке екологічна етика В міру ускладнення суспільних відносин у людському суспільстві виникла необхідність конкретизації тих чи інших моральних норм, правил стосовно певних сфер повсякденного життя людини. Так стали формуватись різні напрямки прикладної...

Подробнее

Реферат на тему: Етичні проблеми сучасних біологічних досліджень. В останню чверть ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають визначати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або вищі пізнавальні цінності науки, а й...

Подробнее

Реферат на тему: Основні історичні етапи розвитку екології План 1.Екологічні питання в розвитку науки. 2.Парадигмальні орієнтації класичної екології. 3.Предмет сучасної екології: думка вчених і методологів. 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ІСТОРІЇ НАУКИ. Екологія як наука пройшла певний шлях розвитку. В методологічних...

Подробнее

Пошукова робота Феномен екологічних криз в предметі сучасної екології. План 1.Сутність і класифікування екологічних криз. 2.Природні і антропогенні екологічні кризи 3.Філософія екологічної кризи. 1.СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ. Стосунки біологічної системи і довкілля в процесі еволюції прагнуть оптимальності. Але вони...

Подробнее

Реферат на тему: Вітчизняна традиція в екології: методологічні і концептуальні основи пізнання біосфери. План 1.Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу. 2. Складність феномену біосфери і визначення її сутності. 3. Біосфера як глобальна екологічна система.   1.ЄДНІСТЬ...

Подробнее

Реферат на тему: Філософія сучасної екології. На рубежі століть, на порозі нового тисячоліття людство намагається підвести підсумок своїх досягнень, визначити імена “людей століття” і “тисячоліття”. Якщо б запропонувати дослідження найбільш вживаних слів і термінів ХХ ст., то, безперечно, серед них...

Подробнее

Реферат на тему: Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст. цей термін? План 1.Категоріальні засади екологічного пізнання природи. 2. Становлення предмету екології. 3.Змістовна багатоманітність сучасного використання поняття «екологія».   1. КАТЕГОРІАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ. За відомими словами І.Канта,...

Подробнее
Страница 25 из 86« Первая...1020...2324252627...304050...Последняя »