ДИПЛОМНА РОБОТА Технології документування інформації ВСТУП ……………………………………………………………….. ………………… 3 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………………….. 6 РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГІЙ ДОКУМЕНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ………………………………… 13 2.1 Поняття технології документування інформації …………….. 13 2.2 Структура технологій документування інформації …………...

Подробнее

Реферат на тему: Формування змісту курсу “організація документальних баз даних” для підготовки спеціалістів в галузі інформаційної діяльності Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення для підготовки спеціалістів з інформаційної діяльності потребує системного відбору змісту навчання, який би відповідав завданням, що постають перед спеціалістами...

Подробнее

Реферат на тему: Система інформаційної підтримки бібліотекарів в електронному середовищі Постала гостра необхідність об’єднання існуючих форм професійної підготовки і підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в єдину систему безперервної освіти. Безперервне навчання бібліотекарів можливе лише за умов ефективної сучасної системи інформаційного забезпечення,...

Подробнее

Реферат на тему: Реформація. Бібліотеки епохи буржуазних революцій та утвердження капіталізму: етап формування основних елементів соціального інституту ПЛАН Західна Європа. Західна Європа ХІХ ст. Російська держава. Бібліотеки України, Білорусії, Прибалтики ХVІ-ХVІІ ст. Російська держава в ХVІІІ ст. Наукові і спеціальні...

Подробнее

Реферат на тему: Бібліотекознавство і управління БСІ Ідея розвитку бібліотекознавства не обмежується лише підвищенням рівня його теоретизації. На сьогодні виникла нагальна проблема у підвищенні практичної ефективності вже набутих теоретичних розробок. Теорія має давати об’єктивну картину та реальні оцінки бібліотечної практики,...

Подробнее

Реферат на тему: Історія становлення бібліотечної професії ПЛАН Система знань бібліотечного працівника. Психолого-педагогічні аспекти бібліотечної професії. Професійна етика. Бібліотечно-інформаційна діяльність у документально-комунікаційній підсистемі суспільства. Незважаючи на тривалість існування бібліотеки як важливого компонента духовної культури суспільства, бібліотечна діяльність виділилася в самостійну...

Подробнее

Реферат на тему: Міжнародне співробітництво бібліотек. Поточні проблеми бібліотекознавства Міжнародне співробітництво бібліотек має давні традиції. Починалося воно з міжбібліотечного обміну книжками і бібліографічною продукцією. В наш час, в умовах формування всесвітнього інформаційного простору на фунті інформаційної технології, воно набуває все...

Подробнее

Реферат на тему: Бібліотекознавство як наука ПЛАН Бібліотека як соціокультурний феномен. Теоретичні основи бібліотекознавства. Бібліотечний соціальний інститут. Бібліотека – це один з найважливіших продуктів розвитку людської цивілізації. Її діяльність пов’язана з суспільством протягом усієї історії його існування. Виникнення цієї соціальної...

Подробнее

Реферат на тему: Бібліотечна професіологія і підготовка кадрів для бібліотек Професія бібліотекаря існує у первинному вигляді більше одного тисячоліття, але склалася як окреме спеціально-професійне явище лише в ХУІІ-ХУІИ ст. Роком усвідомлення існування професії бібліотекаря вважається 1876 р. — коли було...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасний рівень світової бібліотечної діяльності: етап інституалізації. Системна організація діяльності бібліотек На сучасному етапі світова цивілізація набирає чіткості постіндустріального, інформаційного суспільства. Широкомасштабні інформаційні програми в різних країнах підтримуються державою та громадськістю. Про це свідчать закони щодо бібліотечного...

Подробнее
Страница 8 из 28« Первая...678910...20...Последняя »