Загальні вимоги до складання та оформлення документів (реферат)

0 Comment on Загальні вимоги до складання та оформлення документів (реферат)

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ Загальні вимоги до складання та оформлення документів ПЛАН 1. Загальні вимоги до складання документів 2. Загальні вимоги до оформлення документів. Документ — основний вид ділового мовлення. Він фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність. Документ —...

Continue Reading

Призначення та класифікація документів (реферат)

0 Comment on Призначення та класифікація документів (реферат)

РЕФЕРАТ на тему Призначення та класифікація документів ПЛАН 1. Призначення документів. 2. Класифікація документів 3. Документ — матеріальний носій інформації 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ Управлінська діяльність знаходить своє відображення в документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі...

Continue Reading

Суть і значення діловодства (реферат)

0 Comment on Суть і значення діловодства (реферат)

Реферат на тему: Суть і значення діловодства План 1. Поняття діловодства. 2. Види діловодства. 3. Особливості управлінських документів. 4. Історія розвитку діловодства. 5. Документ — матеріальний носій інформації. Класифікація документів. 1. Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування і...

Continue Reading

Телефонне спілкування (реферат)

0 Comment on Телефонне спілкування (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Телефонне спілкування Усне мовлення – це слухове сприймання певної інформації. За допомогою усного мовлення спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. В усному мовленні вживається побутова й діалектна лексика, слова розмовно-просторічного характеру, своєрідні фразеологізми. Синтаксична будова усної мови...

Continue Reading

Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості (реферат)

0 Comment on Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Мова –унікальне явище в житті людини і суспільства. Її роль у формуванні особистості План реферату І. Мова – найцінніше надбання людства ІІ. Головні функції мови: а) комунікативна; б) мислеоформлююча; в) пізнавальна; г) естетична ІІІ. 1) Роль мови...

Continue Reading

Розвиток (реферат)

0 Comment on Розвиток (реферат)

Реферат на тему: Розвиток Мета заняття: усвідомити яким чином можна впливати на донорів. Короткий зміст теми заняття: спеціальна підготовка кадрів до фандрейзтнгової діяльності риси характеру людей, що залучають кошти оформлення «портфелю замовлень»   Розвиток — це підготовка донорів та попередня...

Continue Reading

Реклама та "паблік рілейшнз" в системі активізації та модернізації бібліотеки (реферат)

0 Comment on Реклама та "паблік рілейшнз" в системі активізації та модернізації бібліотеки (реферат)

Реферат на тему: Реклама та «паблік рілейшнз» в системі активізації та модернізації бібліотеки Мета заняття: отримати теоретичні знання з теорії бібліотечної реклами та закріпити їх на практиці. Короткий зміст теми заняття: визначення основних понять «бібліотечної реклами» інструментарій рекламної діяльності бібліотек...

Continue Reading

Прогнозування оптимальної моделі бібліотечних послуг (реферат)

0 Comment on Прогнозування оптимальної моделі бібліотечних послуг (реферат)

Реферат на тему: Прогнозування оптимальної моделі бібліотечних послуг Мета заняття: навчитись прогнозувати оптимальний перелік послуг бібліотеки, проводити їх диверсифікацію. Короткий зміст теми заняття: визначення понять «товар», «бібліотечна послуга» аналіз підходів до класифікації бібліотечних послуг прогнозування видів послуг життєвий цикл товару...

Continue Reading

Опiкунство (реферат)

0 Comment on Опiкунство (реферат)

Реферат на тему: Опiкунство Мета заняття: навчитись дякувати за допомогу. Короткий зміст теми заняття: види подяки за допомогу   Опікунство — подяка спонсорам та їх залучення до нових пожертв у майбутньому. Кожна людина бажає, щоб її належним чином вiддячили, i...

Continue Reading

Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів (реферат)

0 Comment on Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів (реферат)

Реферат на тему: Маркетингові дослідження як складова вивчення потреб користувачів Мета заняття: освоїти теоретичні основи проведення маркетингового дослідження та застосувати у практичній діяльності отримані знання. Короткий зміст теми заняття: визначення поняття «маркетингове дослідження» етапи проведення маркетингового дослідження методи дослідження приклади...

Continue Reading