Джерелознавство. Руська Правда як пам\’ятка права (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Руська Правда як пам\’ятка права (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Руська Правда як пам’ятка права. До актових джерел належать історичні документи, які на час їх створення (складання, написання) призначалися для встановлення тих чи інших правових, регулюючих суспільні відносини норм. Актові джерела творилися практично від початків писемної...

Continue Reading

Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами(реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами(реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Принципи роботи з історичними джерелами Деякі принципи роботи дослідника над джерелами Абстрагуючись від конкретних імен дослідників, авторів наукових трактатів, книг, статей, можемо констатувати, що більшість з них при дослідженні й висвітленні певних історичних подій, явищ і процесів...

Continue Reading

Джерелознавство. Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота Всі державні установи центрального, крайового, місцевого рівня керувалися законодавчими актами, що їх приймали імператори та центральні органи влади, самі видавали різні документи актового і регулюючого характеру, створювали велику кількість діловодних документів....

Continue Reading

Джерелознавство. Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи Перша половина XIX ст. стала для України І Росії періодом народження не тільки нових визвольних ідей, а й нових антицаристських виступів. Ніби на противагу так...

Continue Reading

Джерелознавство. Українські вчені та публіцисти XVIIIст. на російській службі (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Українські вчені та публіцисти XVIIIст. на російській службі (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Українські вчені та публіцисти XVIIIст. на російській службі Так само, як І в другій половині XVII ст., у XVIII ст. велика кількість освічених і талановитих людей потрапила в Росію з України, їх, часто проти власної волі,...

Continue Reading

Джерелознавство. Епіграфічні пам\’ятки (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Епіграфічні пам\’ятки (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Епіграфічні пам’ятки Епіграфічні пам’ятки (від гр.. сл. epigraphe — напис, власне напис на пам’ятнику) Такі написи виконувалися головно на камені, граніті, мармурі В античній Греції та Римі на такому матеріалі карбувалися надмогильні написи, написи на пам’ятниках,...

Continue Reading

Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ — першої третини XXст. (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ — першої третини XXст. (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ — першої третини XXст. Діяльність політичних партій і організацій в Україні, в сучасному їх розумінні, як у Росії чи Польщі, почала розгортатися в другій половині XIX ст. Попередниками...

Continue Reading

Джерелознавство. Особливості класифікації та змісту преси радянського часу (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Особливості класифікації та змісту преси радянського часу (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Особливості класифікації та змісту преси радянського часу На відміну від періодики дорадянського часу преса СРСР, І Української РСР у тому числі, мала низку особливостей Вже з початку 20-х років не доводилось говорити про якісь відмінності в...

Continue Reading

Джерелознавство. Економічна статистика (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Економічна статистика (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Економічна статистика Економічну статистику прийнято поділяти на аграрну, промислову, статистику транспорту, будівництва, праці та інші підрозділи. В Росії питання аграрної статистики перебували головно у віданні Міністерства сільського господарства, де 1894 р. був створений спеціальний відділ сільськогосподарської...

Continue Reading

Джерелознавство. Козацькі літописи XVIII ст. (реферат)

0 Comment on Джерелознавство. Козацькі літописи XVIII ст. (реферат)

Реферат на тему: Джерелознавство. Козацькі літописи XVIII ст. На початку XVIII ст з нав’язуванням до літописної традиції автори-інтелектуали з-поміж козацької старшини створили низку Історичних творів, що за тематичним спрямуванням (висвітлення головно Історії Козацької держави), а також обґрунтуванням автономістичної Ідеї були...

Continue Reading