Важелі державного регулювання поведінки сільськогосподарського товаровиробника Аграрний протекціонізм є одним із важливіших принципів державного регулювання у цивілізованих країнах. В основі аграрного протекціонізму лежать кілька принципів: збереження продовольчої безпеки країни; підтримка зовнішнього торгівельного балансу з обмеженням імпорту та субсидіюванням експорту; збереження...

Подробнее

Інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України Інституціоналізація інноваційної сфери означає трансформацію намірів господарських суб’єктів створити сприятливе середовище для інновацій у вигляді норм права за допомогою економіко-правової регулюючої діяльності суб’єктів влади. Серед її найбільш важливих завдань виділяють забезпечення свободи підприємництва,...

Подробнее

«Лібералізація» бюджетного контролю в умовах трансформації українського суспільства і держави Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю, де об’єктивною основою виступає контрольна функція фінансів. Завдання фінансового контролю, його види, форми і методи, суб’єкти й об’єкти залежать від рівня здійснення контролю. Відповідно...

Подробнее

Створення державного інституту сприяння розвитку малого підприємництва Участь державного управління в справах ринкової економіки в умовах української трансформації досі залишається невирішеною проблемою. Тривіальний ліберальний постулат про його мінімізацію дискредитується перманентною кризою вітчизняної економіки і також не підтверджується світовим досвідом провідних...

Подробнее

Пріоритети регіональної соціально-економічної політики держави   Система регіонального управління має будуватися, починаючи з найнижчого, базового рівня – рівня громади. Саме громадяни мають визначати можливість прийняття рішень, що впливають на їхнє життя, і реалізувати ці рішення через владу громади. Актуальною залишається...

Подробнее

Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування   Одним із складових формування дієвого партнерства є довіра. Дана категорія застосовується здебільшого у соціології, політології, економіці та інших науках, проте сьогодні дане явище стає актуальним, на наш погляд,...

Подробнее

Організаційні  аспекти  управління  економічним потенціалом  регіону    Економічний потенціал регіону повинен забезпечувати розширене відтворення та вирішення соціальних проблем, що можливо лише за умови активного функціонування та використання всіх його елементів. Одним з таких елементів, якій є  найбільш важливий, на наш...

Подробнее

Фінансовий контроль у забезпеченні медичних заходів окремих державних програм (На прикладі львівської області) Реформування економіки України, перехід до ринкових відносин, що неминуче зачіпає і соціальну сферу, в тому числі принципові основи системи охорони здоров’я, мають здійснюватися з урахуванням ситуації в...

Подробнее

Роль суспільної свідомості у досягненні цілей державного Україна визнана країною з ринковою економікою. З економічною точки зору, скінчився суперечливий період трансформації: було створено всі необхідні елементи ринкової інфраструктури; поряд з іншими формами власності забезпечено існування інституту приватної власності, створено банківську...

Подробнее

Перспективи та напрями державного регулювання соціально-економічної сфери в умовах криз   У сучасній науковій літературі криза переважно розуміється як максимальне загострення протиріч у соціально-економічному житті суспільства й держави, що загрожує їх життєздатності з урахуванням викликів зовнішнього та внутрішнього середовища. Будь-яка...

Подробнее
Страница 7 из 113« Первая...56789...203040...Последняя »