Особливості підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності   Національна система кваліфікацій охоплює всі види навчання як формального так і неформального. Проведені вченими дослідження свідчать, що лише 40 % роботодавців задоволені рівнем підготовки фахівців у галузі менеджменту. В умовах інтеграційних процесів в СОТ...

Подробнее

Актуальні питання щодо удосконалення державно-управлінських механізмів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні   “Не можна досягати мобільності ціною здоров’я і життя людей” проголошено в Резолюції Генеральної асамблеї ООН № 58/289 від 14.04.2004 “Поліпшення глобальної безпеки дорожнього руху” [2]. Людина, її...

Подробнее

Проект, управління проектом: основні поняття,  суб’єкти державного управління   Для того щоб перейти до розгляду сутності управління проектом, першочергово необхідно визначитись щодо сутності базового поняття – «проект» та його особливостей, адже саме воно об’єднує різноманітні види діяльності, відносини, суб’єктів. Мазур...

Подробнее

Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України                   Сьогодні існує значний контраст між традиційною та сучасною моделями регіональної політики. Метою регіональної політики традиційної моделі є подолання диспропорцій розвитку регіонів через застосування державної підтримки та субсидування для зосередження підприємств...

Подробнее

Оптимізація управління вищими навчальними закладами Для західних експертів у галузі вищої освіти розвиток міжнародного академічного співробітництва є стратегічною метою, досягнення якої забезпечує країну конкурентоспроможними громадянами. У вітчизняній науці питання міжнародного академічного співробітництва й управління цим процесом державою ще не сформувалися...

Подробнее

Роль підсистеми «місцеве самоврядування» в науковому забезпеченні  системи державного управління   Відповідно до Конституції і законів України на органи місцевого самоврядування покладено вирішення широкого кола теоретико-методологічних і практичних завдань за десятьма напрямами діяльності, [11] а саме: соціально-економічний розвиток територій; забезпечення...

Подробнее

Аналіз державного регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення: напрями, функції і інструменти Для формування інструментів державного регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення через категорію попиту і пропозиції використовується система нормативів і законодавчих актів. По своєму характеру...

Подробнее

Напрями державної підтримки агропродовольчого сектора економіки в умовах глобалізації економіки Сільське господарство повільніше за інших пристосовується до економічних і технологічних умов, що змінюються. Це ускладнює швидку його переорієнтацію на виробництво іншої продукції залежно від потреб ринку. Використовуючи природні і біологічні...

Подробнее

Ідея університету в Україні: напрями державно-управлінських впливів Актуальність теми дослідження полягає в тому, що питання про те, якими повинні бути університету в сучасній Україні, досить дискусійне. Такі дослідники державно-управлінських процесів у вищій школі, як М. Скаржинський, В. Чекмарьов, С. Сироткіна,...

Подробнее

Принципи здійснення конкурсу в державній службі України   На нашу думку, конкурс — це оцінка професійного та освітньо-кваліфікаційного рівня кандидатів через змагання для заміщення вакантних посад в державній службі. Конкурс в державній службі здійснюється за певними процедурами. Взагалі, конкурс в...

Подробнее
Страница 6 из 113« Первая...45678...203040...Последняя »