Реферат на тему Регулювання економіки під час індустріалізації і війни. В 1912 році національне багатство країни на одного мешканця складало (в доларах) в Росії – 335, США – 2062 , Англії – 1522, Німеччині – 1184, Франції – 1448. Національний...

Подробнее

Реферат на тему Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків, її переваги та недоліки. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) своєю кінцевою метою ставить активне включення економіки країни в світовий ринок. Вона передбачає відмову від монополії зовнішньої торгівлі та валютної монополії, перехід до конвертованості національної валюти,...

Подробнее

Реферат на тему Вдосконалення власності у сучасних умовах (закордонний досвід). Звернемося ще до одного зауваження Ф.Енгельса, яке має методологічне значення. Констатуючи, що “…конечных причин всех общественных изменений и переворотов надо искать…в экономике соответствующей эпохи”, Ф.Енгельс порадив не винаходити засоби для...

Подробнее

Реферат на тему Система органів управління економікою (Кабінет Міністрів і підпорядковані йому органи). Кабінет Міністрів України: 1)     забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; 2)     виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 3)    ...

Подробнее

Реферат на тему Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки.  Зростання усуспільнення виробництва веде до зростання втручання держави в економіку. Держава бере на себе забезпечення загальних умов функціонування ринкової економіки: організацію конкуренції, приймає заходи щодо нейтралізації монополістичних дій, проводить...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційні процеси в Україні Україна перебуває в кризовому стані, який охопив усі сфери соціального життя — духовну, політичну, економічну. Відбувається руйнування колишніх цінностей, орієнтацій, а не-сформованість нових спричиняє дезорієнтацію суспільства, поляризацію на багатих і забезпечених, з одного...

Подробнее

Реферат на тему: Національна самосвідомість як засаднича умова формування державності Практика суспільно-політичного життя України переконує, що державотворчий поступ був би більш результативним, коли б потужніше здійснювалася багатопланова робота із формування національної самосвідомості громадян. Така самосвідомість за багатьох об’єктивних обставин не...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми залучення прямих інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку України Для сучасної світової економіки з її процесами глобалізації характерна значна концентрація капіталів, кількісний та якісний ріст транснаціональних корпорацій (ТНК) та фінансових груп, розмитість економічних кордонів країн та прискорене...

Подробнее

Реферат на тему: Статистика інвестиційної діяльності Інвестиції. Суб’єкти інвестиційної діяльності Організація будь-якої справи потребує початкового вкладення коштів для придбання приміщень, сировини, найму робочої сили тощо. Джерела одержання коштів Власні — (нагромаджені шляхом заощаджень) кошти організаторів бізнесу; Позичені кошти від тих...

Подробнее

Реферат на тему: Державна самоідентифікація України в процесі реалізації національних інтересів Досягнення оптимальної реалізації національних інтересів України можливе лише за умов активної участі в суспільно-політичних процесах громадян — носіїв національної ідентичності, які об’єднанні в сучасну модерну повномасштабну українську націю. Це...

Подробнее
Страница 54 из 113« Первая...102030...5253545556...607080...Последняя »