Макроекономічне планування в Україні після реформи (реферат)

0 Comment on Макроекономічне планування в Україні після реформи (реферат)

Реферат на тему Макроекономічне планування в Україні після реформи. “Концепція переходу Української СРСР до ринкової економіки” передбачає організацію індикативного та бюджетного планування. Метою індикативного планування є реалізація основних цілей державного впливу на соціально-економічний розвиток на базі обгрунтування та розробки відповідної...

Continue Reading

Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лібералізації (реферат)

0 Comment on Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лібералізації (реферат)

Реферат на тему Організація зовнішньоекономічних зв’язків після їх лвбералізації. “Концепція переходу до ринкової економіки” метою зовнішньоекономічної діяльності визначила: ·       втілення в життя власної зовнішньоекономічної політики виходячи з інтересів економіки республіки; ·       забезпечення потреб внутрішнього ринку за рахунок імпорту в товарах,...

Continue Reading

Проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення (реферат)

0 Comment on Проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення (реферат)

Реферат на тему Проблема економії часу після завершення первинної мехінізіції і досвід її вирішення. Після завершення первинної механізації умови отримання економії часу ускладнились. Виробництво сьогодні значно більш диверсифіковане, ніж в період первинної механізації: в ньому набагато більше галузей, видів виробництва,...

Continue Reading

Про вдосконалення аграрних відносин (реферат)

0 Comment on Про вдосконалення аграрних відносин (реферат)

Реферат на тему Про вдосконалення аграрних відносин.   Особисте підсобне господарство і його значення. В особистому підсобному господарстві (ОПГ) в СРСР було зайнято менше, ніж 3% посівних площ, але давало воно приблизно чверть сільськогосподарської продукції (до третини продукції тваринництва і...

Continue Reading

Аналіз пропозицій по подоланню кризи і відбудові економіки (реферат)

0 Comment on Аналіз пропозицій по подоланню кризи і відбудові економіки (реферат)

Реферат на тему Аналіз пропозицій по подоланню кризи і відбудові економіки. Для швидкої відбудови економіки потрібне комплексне вирішення ряду проблем. Треба відновити попит, який за роки реформи зменшився в п’ять разів. Неможливо відбудувати сільське господарство, якщо не буде відновлений паритет...

Continue Reading

Державне регулювання економіки до реформи (реферат)

0 Comment on Державне регулювання економіки до реформи (реферат)

Реферат на тему Державне регулювання економіки до реформи   Регулювання економіки під час НЕПу   Досвід державного регулювання економіки під час проведення нової економічної політики (НЕПу) привертає сьогодні до себе підвищену увагу. Положення, в якому опинилася економіка України наприкінці...

Continue Reading

Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи) (реферат)

0 Comment on Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи) (реферат)

Реферат на тему Система органів управління економікою (Верховна Рада і підпорядковані їй органи). Конституція України визначає розподіл прав та обов ’язків в управлінні економікою між Верховною Радою , Президентом України та КМУ. Верховна Рада України : визначає засади внутрішньої і...

Continue Reading

Реформування економіки в повоєнний період (реферат)

0 Comment on Реформування економіки в повоєнний період (реферат)

Реферат на тему Реформування економіки в повоєнний період. Матеріальні втрати СРСР за період війни склали 679 млрд.крб. (в цінах 1941 року). Втрати Української РСР склали 285 млрд.крб., РРФСР – 255 млрд.крб., Білоруської РСР – 75 млрд.крб. В ці 679 млрд.крб.,...

Continue Reading

Організація інфраструктури ринку (реферат)

0 Comment on Організація інфраструктури ринку (реферат)

Реферат на тему Організація інфраструктури ринку   Перехід до ринкового регулювання економіки вимагає створення ринку засобів виробництва та фінансового ринку. Щоб забезпечити це, були прийняті Закони України «Про банки і банківську діяльність “ (20.03.1991 р.), “Про цінні папери і фондову...

Continue Reading

Антимонопольне законодавство (реферат)

0 Comment on Антимонопольне законодавство (реферат)

Реферат на тему Антимонопольне законодавство. “Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки” ставила завдання за допомогою антимонопольної політики зруйнувати державні та господарські монопольні структури та сформувати нові, які забезпечать розвиток конкуренції товаровиробників, продажу товарів та надання послуг. Першим антимонопольним законом...

Continue Reading