Програми профілактики бездомності як складова державної соціальної політики (реферат)

0 Comment on Програми профілактики бездомності як складова державної соціальної політики (реферат)

Реферат на тему: Програми профілактики бездомності як складова державної соціальної політики Бездомність, яка останнім часом набула суттєвого поширення як в Україні, так і в країнах Європи, потребує постійного вивчення та аналізу, формування відповідної політики та розробки системи заходів, спрямованих на...

Continue Reading

Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми (реферат)

0 Comment on Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми (реферат)

Реферат на тему: Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми Вивчення досвіду країн Центральної та Східної Європи, зокрема Чехії, є надзвичайно важливим для України, оскільки в Україні відбуваються процеси демократичних перетворень в усіх галузях суспільного життя. Проблеми...

Continue Reading

Удосконалення державного регулювання тарифів на залізничні перевезення (реферат)

0 Comment on Удосконалення державного регулювання тарифів на залізничні перевезення (реферат)

Реферат на тему: Удосконалення державного регулювання тарифів на залізничні перевезення Аналізуючи причини затяжної кризи економіки, слід зауважити, що за роки незалежності України концептуальні підходи до участі держави в економічних процесах дуже мало змінилися, а форми і методи державного управління в...

Continue Reading

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування — головний стратегічний напрям реформування фінансування охорони здоров’я України (реферат)

0 Comment on Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування — головний стратегічний напрям реформування фінансування охорони здоров’я України (реферат)

Реферат на тему: Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування — головний стратегічний напрям реформування фінансування охорони здоров’я України Здоров’я народу — це найбільша суспільна цінність, що значною мірою впливає на процеси економічного, соціального і культурного розвитку країни, важливий соціальний критерій благополуччя...

Continue Reading

Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (реферат)

0 Comment on Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (реферат)

Реферат на тему: Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів Визначення доброго місцевого врядування (“Good Urban Governance”, англ.) вперше було задекларовано на ІІ Конференції ХАБІТАТ у червні 1996 р. у Стамбулі. ХАБІТАТ ініціював обговорення введення...

Continue Reading

Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України (реферат)

0 Comment on Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України (реферат)

Реферат на тему: Особливості моделювання системи пошуку та відбору кадрів в органах виконавчої влади України Пріоритетним напрямом державної політики у сфері суспільних відносин є підвищення професіоналізму, найбільш повне використання знань і можливостей громадян в інтересах суспільства й держави, тобто розвиток...

Continue Reading

Становлення правової культури як варіативний фактор соціального управління (реферат)

0 Comment on Становлення правової культури як варіативний фактор соціального управління (реферат)

Реферат на тему: Становлення правової культури як варіативний фактор соціального управління Існування культури, культурних цінностей характеризує саме людський спосіб буття, рівень відділення людини від природи. У цьому сенсі правова культура відіграє у житті суспільства надзвичайно важливу роль. Право як система...

Continue Reading

Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки (реферат)

0 Comment on Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки (реферат)

Реферат на тему: Методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення інформаційної безпеки Складність розв’язання проблеми формування ефективної та науково обґрунтованої державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах зміни ситуації у світі суттєво збільшується. Водночас умови...

Continue Reading

Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства (реферат)

0 Comment on Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства (реферат)

Реферат на тему: Правові механізми державного регулювання розвитку меценатства На сучасному етапі трансформації українського суспільства у державному управлінні відсутнє правове регулювання інституту меценатства, що є формою благодійності. Наукові дослідження з питань аналізу розвитку меценатства, нормативно-правової бази і правових механізмів, які...

Continue Reading

Макроекономічне планування. Державне регулювання розвитку науки і техніки (реферат)

0 Comment on Макроекономічне планування. Державне регулювання розвитку науки і техніки (реферат)

Реферат на тему Макроекономічне планування. Державне регулювання розвитку науки і техніки.   Директивне планування в СРСР . Основи планування народного господарства СРСР почали закладатися з 1917 р. В грудні 1917 р. була створена Вища Рада народного господарства (ВРНГ), яка стала...

Continue Reading