Сутність і феноменологія глобалізації в контексті формування глобального інформаційного суспільства Виходячи з актуальності основною метою публікації є розкриття теоретико-методологічних підходів до вивчення феномену глобалізації, визначення ключових рис глобалізації та їх впливу на правову та політичну системи державого управління. Досягнення мети...

Подробнее

Глобалізаційні аспекти державного регулювання інвестиційного процесу в Україні Відносно ролі держави у перебігу реалізації механізму забезпечення інвестиційної безпеки необхідно відмітити наступне: – держава виступає систематизатором, координатором механізмів ринкового регулювання і самозабезпечення інвестиційної безпеки суб’єктами різних рівнів; – нарівні з правовим...

Подробнее

Основоположні принципи забезпечення свободи совісті та розвитку державно-церковних відносин у конституціях України та російської федерації: компаративний аналіз Важливою складовою конституційної реформи в Україні є реальне й більш повне забезпечення основоположних прав і свобод громадянина, в тому числі, й релігійної свободи,...

Подробнее

Парадигма фінансування бюджетних програм в агропромисловому комплексі Україна відома високим розвитком сільського господарства. У минулому році наша країна зайняла 4 місце в світі за розміром експорту продукції рослинництва. Галузь тваринництва завжди була більш трудомісткою та менш рентабельною. Тому потребувала і...

Подробнее

Формування та розвиток інформаційних систем в державному управлінні   Для аналізу взаємодії інформаційних систем на різних рівнях державного управління пропонується класифікаційна схема взаємозв’язку інформаційних систем різних видів і рівнів ієрархії. В Україні діє трьохрівнева система інформаційних систем по територіальній ознаці....

Подробнее

Пріоритети держави щодо соціального захисту населення: світовий та вітчизняний досвід У широкому розумінні соціальний захист включає всі відносини між людьми і групами людей у сфері життєдіяльності держави, відтворенні індивідуума і споживанні матеріальних і духовних благ. При цьому поряд з економічними...

Подробнее

Необхідність державного регулювання в умовах глобалізації економіки На нашу думку, говорячи про глобалізацію економіки як про процес зростання взаємозв’язку і взаємозалежності економічних систем різних країн, перш за все слід звертати увагу на взаємопроникнення товарів і технологій, а вже в другу...

Подробнее

Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю Враховуючи пріоритетність структурної проблеми у контексті економічного зростання, стратегія структурної перебудови та відповідні програмні заходи мають стати провідною складовою, ядром загальнонаціональної стратегії і в цілому соціально-економічного розвитку. Здійснення науково-технологічного розвитку, реалізація завдань структурно-інноваційної стратегії є...

Подробнее

Аналіз діючої системи здійснення судочинства та шляхи її регулювання державою   Після закінчення другої світової війни перед людством постала проблема створення умов для недопущення повтору агресії з боку будь-якої держави, побудови всесвітньої системи державного управління на засадах демократії, рівності всіх...

Подробнее

Модель державного регулювання діяльності інноваційної інфраструктури на регіональному рівні Отже, первісним завданням формування регіону з інноваційним розвитком є створення адекватного можливостям і потребам території інноваційної інфраструктури, що володіє ринковою конкурентноздатністю й можливостями подальшого саморозвитку. Таким чином, модель регіональної інноваційної інфраструктури...

Подробнее
Страница 5 из 113« Первая...34567...102030...Последняя »