Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні (реферат)

0 Comment on Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні (реферат)

Реферат на тему: Розвиток економіко-організаційних основ місцевого самоврядування в регіоні Один із підходів до соціально-економічного розвитку місцевих співтовариств можна ідентифікувати як інституційний. Його застосування пов’язане, насамперед, з потребою в забезпеченні високого якісного рівня розробки програмних документів. Він реалізується за допомогою...

Continue Reading

Оцінка рівня державної підтримки аграрного сектора за допомогою конвенційних методів (реферат)

0 Comment on Оцінка рівня державної підтримки аграрного сектора за допомогою конвенційних методів (реферат)

Реферат на тему: Оцінка рівня державної підтримки аграрного сектора за допомогою конвенційних методів В економіці України аграрний сектор залишається винятково важливою ланкою, яка вирішальною мірою визначає соціально-економічне становище суспільства та продовольчу безпеку держави. За роки незалежності України на селі здійснені...

Continue Reading

Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз (реферат)

0 Comment on Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз (реферат)

Реферат на тему: Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз У функціонуванні будь–якої держави найважливішими є такі її елементи, як організаційна побудова, форми і методи реалізації мети, завдань і функцій держави, її органів, удосконалювання і розвиток організації їхньої діяльності, ефективна...

Continue Reading

Механізми державного регулювання туристичної сфери України (реферат)

0 Comment on Механізми державного регулювання туристичної сфери України (реферат)

Реферат на тему: Механізми державного регулювання туристичної сфери України Туризм уже давно розглядається як одна з найбільш прибуткових та таких, що інтенсивно розвивається, галузей світового господарства. Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме...

Continue Reading

Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні (реферат)

0 Comment on Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні (реферат)

Реферат на тему: Проблема становлення громадянського суспільства в контексті забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні Однією з головних умов забезпечення соціально–політичної стабільності є належний розвиток громадянського суспільства. Саме тому згідно із Законом України “Про основи національної безпеки України” [1] створення громадянського...

Continue Reading

Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні (реферат)

0 Comment on Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні (реферат)

Реферат на тему: Суб’єкти політичної аналітики в державному управлінні Перспектива підвищення ефективності прийняття державно-управлінських рішень в сучасній Україні є настільки актуальною, що для її реалізації необхідно залучити весь доступний світовий досвід, у тому числі політичні технології, вироблені демократичним суспільством у...

Continue Reading

Інноваційно-технологічний підхід у державному регулюванні складних соціально-економічних систем (реферат)

0 Comment on Інноваційно-технологічний підхід у державному регулюванні складних соціально-економічних систем (реферат)

Реферат на тему: Інноваційно-технологічний підхід у державному регулюванні складних соціально-економічних систем Сьогодні однією із головних ознак розвиненості будь-якого суспільства є концентрація знань, критерієм якості управління — ефективність, а вирішальним фактором розвитку – інновація. Ми стаємо свідками безпрецедентного явища: соціальна практика...

Continue Reading

Теоретико-методологічні аспекти глобалізації та її вплив на державне регулювання аграрного ринку (реферат)

0 Comment on Теоретико-методологічні аспекти глобалізації та її вплив на державне регулювання аграрного ринку (реферат)

Реферат на тему: Теоретико-методологічні аспекти глобалізації та її вплив на державне регулювання аграрного ринку Становлення сучасної системи світового господарства й світогосподарських зв’язків з часів першої промислової революції супроводжувалося гострими теоретичними суперечками. В їх основі лежали кардинальні розбіжності поглядів на причини,...

Continue Reading

Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні (реферат)

0 Comment on Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні (реферат)

Реферат на тему: Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні Одним з важливих напрямів розвитку держави на сучасному етапі є подальше здійснення адміністративної реформи з метою створення ефективної і результативної системи державного управління. Ця ключова передумова успішності інноваційних...

Continue Reading

Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері (реферат)

0 Comment on Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері (реферат)

Реферат на тему: Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері Характерною рисою сучасного економічного простору України є утворення багатоступінчастої моделі інвестиційної діяльності. Її структуризація та інституціоналізація з розмежуванням функцій, завдань між різними суб’єктами господарювання дає змогу відобразити ставлення різних...

Continue Reading