Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції (реферат)

0 Comment on Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції (реферат)

Реферат на тему: Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції Збільшення диспропорцій у соціально–економічному розвитку територій України актуалізує питання розробки ефективних механізмів їх скорочення. Збалансованість міжтериторіального розвитку досягається різними засобами державного регулювання, серед яких важливе місце надається механізму фінансового...

Continue Reading

Організаційні основи будівництва політичних партій (реферат)

0 Comment on Організаційні основи будівництва політичних партій (реферат)

Реферат на тему: Організаційні основи будівництва політичних партій Стан демократії в Україні викликає занепокоєння як у наших співвітчизників, так і серед міжнародної спільноти. Науковці, як і політики-практики, впевнені, що ствердженню демократичного процесу в Україні до цього часу заважає методологічно й...

Continue Reading

Особливості законодавства України щодо діяльності органів державного управління у сфері формування та розвитку духовних цінностей українського суспіль

0 Comment on Особливості законодавства України щодо діяльності органів державного управління у сфері формування та розвитку духовних цінностей українського суспіль

Реферат на тему: Особливості законодавства України щодо діяльності органів державного управління у сфері формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського суспільства неможливі без розвитку української духовності. Протягом років незалежності нашої держави основним завданням...

Continue Reading

Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни (реферат)

0 Comment on Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни (реферат)

Реферат на тему: Методологія узагальненої оцінки стану реалізації національних інтересів країни У свiтовiй полiтичнiй науці i практиці термін “нацiональнi iнтереси” (НІ) не має однозначного визначення. Згідно із сучасними демократичними стандартами при розбудові незалежної країни треба виходити з того принципового становища,...

Continue Reading

Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС (реферат)

0 Comment on Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС (реферат)

Реферат на тему: Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС Свої витоки проблема політичної культури бере в працях стародавніх мислителів, які зверталися до питань моралі, соціальної етики, критеріїв ідеального громадянина і правителя. Перші...

Continue Reading

Методи та інструменти моделювання управлінських процесів (реферат)

0 Comment on Методи та інструменти моделювання управлінських процесів (реферат)

Реферат на тему: Методи та інструменти моделювання управлінських процесів Ефективність застосування моделей залежить переважно від правильного використання відповідних методів та інструментів. Для вирішення складних завдань управління в різних галузях діяльності людини накопичений багатий досвід у цьому напрямі. Насамперед це стосується...

Continue Reading

Принцип субсидіарності у державному управлінні (реферат)

0 Comment on Принцип субсидіарності у державному управлінні (реферат)

Реферат на тему: Принцип субсидіарності у державному управлінні Для досягнення співвідношення централізації та децентралізації, яке відповідало б реаліям сучасної України, тим цілям і завданням, які керівництво країни ставить перед державним управлінням, низку дослідників пропонують спиратися на низку принципів, чільне місце...

Continue Reading

Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою (реферат)

0 Comment on Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою (реферат)

Реферат на тему: Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою Вирішення сучасних завдань соціального розвитку передбачає аналіз проблеми формування соціально-ціннісних засад державного управління та історії їх розвитку. Крім того, державне управління в процесі свого формування, функціонування і реалізації...

Continue Reading

Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління (реферат)

0 Comment on Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління (реферат)

Реферат на тему: Правові засади діяльності політичних партій в Україні та їх впливу на здійснення державного управління Базовими законодавчо-нормативними актами України, якими регулюються питання утворення та функціонування політичних партій, на сьогодні є Конституція України, закони України “Про політичні партії в...

Continue Reading

Цінності державного управління (реферат)

0 Comment on Цінності державного управління (реферат)

Реферат на тему: Цінності державного управління Проблема цінностей Українського суспільства належить до найважливіших і дискусійних проблем. Це пов’язано з тим, що Україна проходить дуже складний етап історичного розвитку, коли йде перехід від традиційного суспільства з елементами авторитаризму, від держави, хворої...

Continue Reading