Реферат на тему: Від класичної децентралізації до регіонодецентралізації Ефективна організація влади вважається одним з найважливіших аспектів існування держави, а проблема організації ефективної влади актуальна як для держави в цілому, так і для окремих її регіонів та населених пунктів [1, с....

Подробнее

Реферат на тему: Забезпеченість і ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств харківського регіону У зростанні національного багатства країни значення продуктивності загальновизнане. Продуктивність, як взаємозв’язок між процесом використання ресурсів і його результатами є свого роду «коефіцієнтом корисної дії» любої економічної системи,...

Подробнее

Реферат на тему: Добровільна форма соціального страхування: питання правового регулювання Роль соціального страхування у системі соціального захисту більшості країн світу є визначальною. Соціальне страхування – складне економічне та правове явище. Як правова категорія – це форма соціального захисту населення, система...

Подробнее

Реферат на тему: Державна служба як відкрита система: механізми розвитку Вступ. Державна служба в системі сучасного державного управління – це складний, багатофакторний та динамічний системний об’єкт, на існування якого впливають чинники як зовнішнього так і внутрішнього середовища. В межах системного...

Подробнее

Реферат на тему: Метод кейс-стаді у професійному розвитку управлінців: основи, стандарти, результати Зростаюча роль управління у розвитку суспільства вимагає від вищих навчальних закладів постійного пошуку способів і методів удосконалення навчального процесу, наближення змісту вищої освіти до вимог і потреб складного...

Подробнее

Реферат на тему: Моніторинг збалансованості фінансової системи території як новий метод державного управління За умови приділення достатньої уваги проблемі збалансування фінансової системи як країни в цілому, так і кожного з її територіальних підрозділів зокрема, ми зможемо нарешті говорити про впевнене...

Подробнее

Реферат на тему: Методологічні проблеми управління стійким розвитком Розвиток суспільства знає багато критичних періодів, і кожний з них породжував нові управлінські ідеї, що прискорювали процес розвитку. Але ці критичні періоди стосувалися тієї або іншої частини людства, сьогодні під загрозою виявилося...

Подробнее

Реферат на тему: Державна інвестиційна політика в системі охорони здоров’я України Соціально-економічний розвиток країни багато в чому визначається інвестиціями у соціальну сферу, які є основним інструментом підвищення якості життя населення. Смертність в Україні перевищує народжуваність, відбувається процес омолоджування хвороб і...

Подробнее

Реферат на тему: Адміністративні механізми державного управління електоральним процесом в Україні У світлі спрямованості нашої країни на досягнення іміджу правової держави актуальним є питання прозорості та демократичності виборчого процесу, що багато в чому залежить від самого механізму його організації, чіткого...

Подробнее

Реферат на тему: Мотивація як чинник підвищення професійної компетентності та кар’єрного зростання державних службовців Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб державного службовця, а також правильного використання стимулів до праці. Саме тому в даній статті досліджується мотивація як чинник...

Подробнее
Страница 41 из 113« Первая...102030...3940414243...506070...Последняя »