Державне регулювання інвестиційних процесів у регіоні (реферат)

0 Comment on Державне регулювання інвестиційних процесів у регіоні (реферат)

Державне регулювання інвестиційних процесів у регіоні На сучасному етапі існує значна кількість різних підходів до оцінки інвестиційного середовища регіону, що враховують точки зору різних авторів. Проте питання розробки комплексного науково-обґрунтованого методичного підходу до оцінки інвестиційних параметрів регіону залишається відкритим. Так,...

Continue Reading

Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм (реферат)

0 Comment on Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм (реферат)

Державне регулювання гармонізації національних стандартів якості товару у відповідності міжнародних і європейських норм Україна успадкувала від колишнього СРСР розгалужену систему стандартизації, яка відповідала вимогам адміністративно-планової системи. Її характерні ознаки: — тотальне регламентування усіх аспектів життя; вимоги всіх документів зі стандартизації...

Continue Reading

Аналіз інформаційної системи органу державного управління (реферат)

0 Comment on Аналіз інформаційної системи органу державного управління (реферат)

Аналіз інформаційної системи органу державного управління   Для проведення аналізу інформаційної системи необхідно визначити основні фактори, що впливають на ефективність її роботи. Ці фактори можна класифікувати з використанням ієрархічної системи, в якій вони представляються на трьох рівнях. Фактори першого рівня...

Continue Reading

Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави (реферат)

0 Comment on Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави (реферат)

Ураxування eкологічного фактору в процeсі формування стратeгії розвитку держави   Відповідно до Мeтодичниx рeкомeндацій щодо формування рeгіональниx стратeгій розвитку пропонуємо структурувати eтапи формування та рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку наступним чином [5, с. 778]. Зазначeна мeтодика нe відображає структури стратeгії, її...

Continue Reading

Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників (реферат)

0 Comment on Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників (реферат)

Перспективи запровадження страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників   Необхідність запровадження системи страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників обумовлена, передусім, зростанням кількості випадків заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян (пацієнтів) внаслідок неналежного забезпечення якості надання медичних і фармацевтичних...

Continue Reading

Основні принципи забезпечення здорового способу життя (реферат)

0 Comment on Основні принципи забезпечення здорового способу життя (реферат)

Основні принципи забезпечення здорового способу життя Принцип емансипації означає самовизначення у питаннях здоров’я і орієнтований на позитивний результат. В Оттавській хартії сприяння здоров’ю підкреслюється важливість самовизначення, самостійності і самодопомоги як окремої особистості, так і груп людей у питаннях здоров’я. Принцип...

Continue Reading

Державна політика взаємодії учасників інноваційного розвитку регіону (реферат)

0 Comment on Державна політика взаємодії учасників інноваційного розвитку регіону (реферат)

Державна політика взаємодії учасників інноваційного розвитку регіону Ефективним засобом координації дій різних суб’єктів інноваційного процесу, створення цілісного механізму генерації і розповсюдження нововведень є державне стимулювання трансферу технологій в різних формах: упредметненої, інформаційної, мобільності кадрів і т.п. В умовах переходу до...

Continue Reading

Система управління агропромисловим виробництвом у процесі формування регіональної політики (реферат)

0 Comment on Система управління агропромисловим виробництвом у процесі формування регіональної політики (реферат)

Система управління агропромисловим виробництвом у процесі формування регіональної політики Завдання регіонів і їх місце в народногосподарському комплексі країни чітко визначені в Концепції державної регіональної політики, схваленої Указом Президента України 25 травня 2001 року. Головна мета державної регіональної політики, яка є...

Continue Reading

Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання (реферат)

0 Comment on Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання (реферат)

Система оптових ринків сільськогосподарської продукції: необхідність державного регулювання   Численні приклади організації ефективної системи продажу споживачам плодоовочевої продукції пропонує світова практика ринкової торгівлі. Це здебільшого оптові, оптово-роздрібні ринки, які представляють собою відлагоджену систему закупівлі оптових партій продукції на основі контрактів...

Continue Reading

Ендогенна складова механізму регулювання інвестиційної діяльності в регіоні (реферат)

0 Comment on Ендогенна складова механізму регулювання інвестиційної діяльності в регіоні (реферат)

Ендогенна складова механізму регулювання інвестиційної діяльності в регіоні Міжнародний досвід інвестування, особливо практика країн постсоціалістичного типу розвитку, свідчать, що ті з них, кому вдалося залучити в країну значні обсяги інвестицій, успішно та швидко долають завдання ринкового реформування національних економік, досягають...

Continue Reading