Реферат на тему: Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб Державне замовлення — це засіб державного регулювання економіки, який передбачає, по-перше, формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для задоволення державних потреб, та, по-друге, розміщення...

Подробнее

Реферат на тему: Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини — обов’язкова умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна проводить екологічну політику, спрямовану...

Подробнее

Реферат на тему: Грошово-кредитне регулювання Грошово-кредитні (монетарні) важелі є одними з основних інструментів економічної політики держави. Сутність державного регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошову пропозицію та ціну кредиту. Грошово-кредитна політика — це комплекс заходів у...

Подробнее

Реферат на тему: Функції держави в сучасній економіці Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей характеризується поняттям «функції держави». Слово «функція» походить...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в контексті забезпечення його конкурентоспроможності ?????????(?7905 -486 -2105 звільнення від податку на прибуток 399 828 984 — — — фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів 227 —...

Подробнее

Курсова робота Антиінфляційна політика в Україні Зміст Вступ 1. Суть та завдання антиінфляційної політики регулювання економіки. 2. Аналіз особливостей інфляції в Україні за 2005 рік. 3. Антиінфляційне регулювання економіки у 2006 році. Висновки Список використаної літератури Вступ Важливим індикатором здоров’я...

Подробнее

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Державне регулювання ведення мисливського господарства . З А В Д А Н Я НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 1. Тема роботи: Державне регулювання ведення мисливського господарства . 4. Зміст магістерської роботи: 1.Проаналізувати сучасний стан державного регулювання ведення мисливського господарства. 2.Проаналізувати...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційні ризики: сутність, види, оцінка, страхування. ПЛАН Вступ. 2. Сутність та види інвестиційних ризиків. Оцінка інвестиційних ризиків. Проблеми прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику Страхування інвестиційних ризиків Висновки. Список використаної літератури. ВСТУП. Зіткнення з різноманітними ризиками –...

Подробнее

Реферат на тему: Інвестиційний клімат України План Вступ Поняття інвестиційного клімату та чинники формування.. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення. Висновок Використана література. Вступ В суспільстві назріло розуміння того, що без докорінних змін практики здійснення та механізмів реалізації...

Подробнее

Дипломна робота на тему Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Зміст TOC \o «1-3» \h \z \u HYPERLINK \l «_Toc169366242» Зміст PAGEREF _Toc169366242 \h 2 HYPERLINK \l «_Toc169366243» Перелік умовних скорочень PAGEREF _Toc169366243 \h 3 HYPERLINK \l...

Подробнее
Страница 34 из 113« Первая...1020...3233343536...405060...Последняя »