Проблеми та можливості державного управління процесом трудової міграції з України (реферат)

0 Comment on Проблеми та можливості державного управління процесом трудової міграції з України (реферат)

Проблеми та можливості  державного управління процесом трудової міграції з України   Вивчення потенційних наслідків, проблем та можливостей державного управління процесом трудової міграції з України у даному дослідженні проведене  за допомогою методики РЕST-аналізу, адаптованої автором дослідження до специфіки державного управління міграційними...

Continue Reading

Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій (реферат)

0 Comment on Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій (реферат)

Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій Розробка єдиного методичного інструментарію для формування інвестиційного циклу й організаційного забезпечення його ефективного впровадження викликана науковими, практичними й державно-правовими передумовами, її варто здійснювати на основі методики теорії ієрархій, системного проектування [2, с. 95], інвестиційного менеджменту...

Continue Reading

Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи (реферат)

0 Comment on Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи (реферат)

Структурно-функціональний аналіз методів державного регулювання транспортної системи   Представляється, що ефективність державного втручання в ринкові процеси повинна визначатися залежно від комбінації вибраних господарських форм двом принципам: принципу зовнішньої відповідності, тобто відповідності вибраних форм господарювання умовам зовнішнього середовища, і принципу цілісності,...

Continue Reading

Валютна безпека держави в умовах світової глобалізації (реферат)

0 Comment on Валютна безпека держави в умовах світової глобалізації (реферат)

Валютна безпека держави в умовах світової глобалізації   Стійкість національної валюти, її конвертованість визнається неодмінним атрибутом фінансової безпеки будь-якої країни й статтею 6 Закону України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. передбачається, що Україна на своїй території...

Continue Reading

Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості (реферат)

0 Comment on Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості (реферат)

Методичні підходи до прогнозно-аналітичного оцінювання структурного розвитку промисловості   Спочатку побудова сценаріїв використовувалася для дослідження і прогнозування подій на міжнародній політичній арені. Потім сценарій як інструмент аналізу почали все ширше використовувати в глобальних дослідженнях для вирішення проблем середньо-, довго- і...

Continue Reading

Формування механізму здійснення промислової політики в сучасних умовах на регіональному рівні (реферат)

0 Comment on Формування механізму здійснення промислової політики в сучасних умовах на регіональному рівні (реферат)

Формування механізму здійснення промислової політики в сучасних умовах на регіональному рівні Формування механізму здійснення промислової політики в сучасних умовах пов’язано, перш за все, з урахуванням особливостей трансформаційного етапу економіки. Тут можна виділити два основні критерії. По-перше, це забезпечення збереження і...

Continue Reading

Застосування системного підходу при розробці структурно-інвестиційної політики регіону (реферат)

0 Comment on Застосування системного підходу при розробці структурно-інвестиційної політики регіону (реферат)

Застосування системного підходу при розробці структурно-інвестиційної політики регіону    На сьогоднішній день дискусії про сенс та зміст економічних реформ багато в чому визначаються розбіжностями з приводу місця та ролі державних органів управління в ринковій економіці. Відомі теорії структурно-інвестиційного розвитку по-різному...

Continue Reading

Державний вплив на функціонування інвестиційного ринку в Україні (реферат)

0 Comment on Державний вплив на функціонування інвестиційного ринку в Україні (реферат)

Державний вплив на функціонування інвестиційного ринку в Україні Останнім часом набув поширення термін «державна регуляторна політика». По суті, він означає політику у сфері ДРЕ. Конкретні напрямки, засоби, методи, масштаби ДРЕ визначаються характером і гостротою соціально-економічних проблем у країні в конкретний...

Continue Reading

Механізми державної фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва (реферат)

0 Comment on Механізми державної фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва (реферат)

Механізми державної фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва На наш погляд, для здійснення ефективного державного регулювання розвитку МП державним органам влади необхідно сконцентрувати свої зусилля на розробці механізмів, які б сприяли поліпшенню фінансового становища МП. Безумовно, тут не йдеться про прямі...

Continue Reading

Науково-методичні основи створення механізму державної підтримки підприємницької діяльності: регіональний аспект (реферат)

0 Comment on Науково-методичні основи створення механізму державної підтримки підприємницької діяльності: регіональний аспект (реферат)

Науково-методичні основи створення механізму державної підтримки підприємницької діяльності: регіональний аспект   Держава як економічний суб’єкт є носієм загальних економічних інтересів та реалізує їх, а всі інші економічні суб’єкти — носіями приватних економічних інтересів. У літературі зазначається, що держава завжди активно...

Continue Reading