Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями Останнє десятиріччя ХХ століття в Україні було ознаменоване зародженням і розгортанням соціально-політичних процесів становлення громадянського суспільства. Наразі вже не викликає сумнівів той факт, що успіх розбудови демократичного урядування залежить, з одного...

Подробнее

Криза банку та банківської системи: основні поняття,  суб’єкти державного управління   Будь-які незначні негаразди навіть в певному банку можуть спричинити непередбачувані негативні наслідки в межах окремої банківської або соціально-економічної системи, макрорівні окремої держави, а зважаючи на значний рівень глобалізації фінансової...

Подробнее

Забезпечення якості вищої освіти в Україні у вимірі болонського процесу Як відомо, Болонський процес є відображенням інтеграційних тенденцій, що спостерігаються в Європі і його історію розвитку можна розглядати в три етапи: передісторія (підписання Європейської культурної конвенції в Парижі 1954 р.,...

Подробнее

Зміст і функції економічної політики держави Стан вивченості проблеми. Відомі економісти К. Макконнелл і С. Брю до однієї з найважливіших економічних функцій держави відносять функцію економічної стабілізації. Як відзначають науковці, ця «…найновіша, в деяких випадках найбільш важлива функція уряду полягає...

Подробнее

Необхідність створення концептуальних засад реформування системи адміністративних послуг в Україні    Система адміністративних послуг є складовою державного управління, що в свою чергу, є суспільним явищем [1, С. 10]. Тому реформування адміністративних послуг варто розглядати як різновид суспільних реформ. Процес реформування...

Подробнее

Приорітети державної політики України щодо аграрного сектору після вступу до СОТ За оцінками Світового банку, зростання ВВП, обумовлене зростанням сільського господарства, щонайменше удвічі ефективніше сприяє скороченню бідності серед населення, ніж зростання ВВП, отримане за рахунок інших галузей економіки. На сьогодні...

Подробнее

Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України  Важливе місце в транспортній системі займають залізниці. Залізничний транспорт виконує 62 відсотки об’єму вантажних перевезень, здійснюваних транспортом користування, або 84,3 відсотка вантажообігу, здійснюваного всіма видами транспорту (без врахування трубопровідного). На автомобільний транспорт 47,4 відсотка об’єму комерційних...

Подробнее

Комплекс заходів розвитку зовнішньоекономічної регіональної політики АПК   На нашу думку, актуальним було б надання регіонам більш певних прав і визначення правового поля їх діяльності, державної підтримки (у тому числі законодавчої), повніше розкриття експортного потенціалу окремих регіонів, що значно розширює...

Подробнее

Розвиток суспільного виробництва і підвищення ефективності заходів щодо раціонального використання охорони і відтворення природних ресурсів   Вивчення природних ресурсів, виявлення економічної ефективності їх територіального поєднання і раціонального використання в господарстві – одна з основних проблем регіональної економіки. Виходячи з цього,...

Подробнее

Аналіз зовнішнього документообігу в головному управлінні економіки обласної державної адміністрації   Економічна інформація є однією з найбільш масових різновидностей інформації. Вона відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Економічна інформація виникає у процесі виробничо-господарської діяльності і...

Подробнее
Страница 26 из 113« Первая...1020...2425262728...405060...Последняя »