Моніторинг і оцінка регіональної депресивності (реферат)

0 Comment on Моніторинг і оцінка регіональної депресивності (реферат)

Моніторинг і оцінка регіональної депресивності   Існує два підходи з побудови методики порівняння регіонів за рівнем проблемності. Перший ґрунтується на виділенні обмеженої кількості регіональних показників, зіставленні їх з «пороговими» значеннями. Інший підхід спирається на конструювання інтегрального показника, припускаючи агрегацію інформації...

Continue Reading

Передумови переорієнтації сучасного екологічно небезпечного природокористуванняs в державі (реферат)

0 Comment on Передумови переорієнтації сучасного екологічно небезпечного природокористуванняs в державі (реферат)

Передумови  переорієнтації сучасного екологічно небезпечного природокористуванняs в державі Сучасна екологічна ситуація, незворотність взаємовпливів у системі “суспільство – природа”, потребують суттєвих трансформацій існуючих нині економічних відносин і корегування ринкових механізмів. Держава і представники громадянського суспільства (неурядової організації, органи місцевого самоврядування) покликані...

Continue Reading

Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (реферат)

0 Comment on Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (реферат)

Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Перш ніж здійснити аналіз системи нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування мною були опрацьовані деякі дослідження щодо становлення, сутності та призначення державного контролю та нагляду. Слід зазначити, що на сьогодні і в...

Continue Reading

Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище (реферат)

0 Comment on Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище (реферат)

Конфліктогенний характер демократичного розвитку українського суспільства і його вплив на державно-управлінське середовище Слово демократiя» стало таким звичним у нашому лексиконi й часто-густо настiльки спотвореним, що справжнiй змiст цього термiна втрачається. Вiн має означати не що iнше, як народовладдя, тобто владу...

Continue Reading

Формування системи державного контролю та провадження моніторингу вагітних групи ризику (реферат)

0 Comment on Формування системи державного контролю та провадження моніторингу вагітних групи ризику (реферат)

Формування системи державного контролю та провадження моніторингу вагітних групи ризику Для досягнення поставленої мети, визначення ключових параметрів для запровадження системи безперервного моніторингу автором використані загальнонаукові методи пізнання явищ і процесів, а також такі методи дослідження як аналіз та узагальнення теоретичних...

Continue Reading

Завдання держави щодо розвитку сільського господарства як мультифункціональної галузі (реферат)

0 Comment on Завдання держави щодо розвитку сільського господарства як мультифункціональної галузі (реферат)

Завдання держави щодо розвитку сільського господарства як мультифункціональної галузі Діяльність держави, яка безпосередньо або опосередковано пов’язана з господарською сферою, характеризується як економічна. Тобто економічна діяльність – поняття загальне, яке визначає державу як основний суб’єкт економічної системи, а тому потребує спеціальних...

Continue Reading

Теоретико-методологічні засади політики врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі (реферат)

0 Comment on Теоретико-методологічні засади політики врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі (реферат)

Теоретико-методологічні засади політики врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі   Навколишнє середовище, а точніше – сукупність віднесених до нього природних умов і ресурсів – основа  існування людського суспільства і необхідна передумова процесів відтворення. Роль природних ресурсів і умов у...

Continue Reading

Інноваційні заходи державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні (реферат)

0 Comment on Інноваційні заходи державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні (реферат)

Інноваційні заходи державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні Дослідження ЖКГ як інфраструктурного сектора економіки України показали, що ринки, які утворюються, можна розділити на три групи за ступенем монополізації, а саме [5, c. 5]: — конкурентні ринки — сьогодні...

Continue Reading

Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади (реферат)

0 Comment on Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади (реферат)

Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади Існують різні концепції влади, проте пріоритетність політико-психологічних пояснень цього феномену, шляхом його осмислення на внутрішньо особистісних та міжособистісних рівнях є очевидною, оскільки відношення індивіда до політики зумовлюється...

Continue Reading

Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (реферат)

0 Comment on Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (реферат)

Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу Важливість проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення агробізнесу України відома давно і певні заходи щодо її вирішення реалізуються, але є всі підстави стверджувати, що до завершення цього процесу ще далеко. Адже ще 17 листопада 1995 р....

Continue Reading