Адаптація українського податкового законодавства до вимог ЄС   Питання інтеграції України до Європейських структур є основною стратегічною метою нашої держави. Підтвердженням даного положення є Послання Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегій економічного та соціального розвитку...

Подробнее

Основні напрями реалізації механізму державного управління забезпеченням доступності житла в Україні   Забезпечення доступності житла є однією з найважливіших соціальних проблем людського розвитку, оскільки згідно з суспільним договором житло входить до необхідного пакету основних прав людини, зобов’язання з реалізації яких беруть...

Подробнее

Взаємоузгодженість дій держави у перебудові галузевої структури аграрного виробництва у відповідності до викликів глобалізації Процес інтеграції охоплює не тільки сферу зовнішньоекономічного обміну та ринкові зв’язки країн регіональних інтеграційних угруповань, але й глибоко проникає в сферу матеріального виробництва. Особливості економічної взаємодії...

Подробнее

Багатоаспектність поняття здоров’я у сучасній науковій думці При всій важливості поняття здоров’я не так просто дати йому вичерпне визначення. Дослідники виділяють найбільш типові елементи визначення здоров’я: 1. Нормальна функція організму на всіх рівнях його організації (органів, гістологічних, клітинних і генетичних...

Подробнее

Державне управління економічною безпекою регіонів в системі забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку   Загрози соціально-економічній безпеці регіону класифіковані і зведені в наступні групи: зовнішньополітичні загрози, загрози в реальному секторі, в соціальній сфері, внутрішні загрози. При цьому виділені найбільш важливі сфери,...

Подробнее

Особливості категоріального апарату аудиту адміністративної діяльності   Термін аудит адміністративної діяльності бере свій початок з 1977г., коли на Конгресі Міжнародної організації найвищих органів фінансового контролю була прийнята Лімська декларація. У цій декларації були визначені основні принципи внутрішнього і зовнішнього фінансового...

Подробнее

Моделювання механізму управління поведінкою попередження ризику для здоров’я засобами впливу на споживчі цінності Теоретична концепція детермінант попереджувальної поведінки розглянута в рамках моделі переконань щодо здоров’я (МПЗ), сформульованої ще у 50-х рр. [15]. У цій моделі попереджувальна поведінка визначена як комплекс...

Подробнее

Оцінка ролі держави в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків   Основною метою сучасного і наступного етапів зовнішньоторговельних відносин є стабілізація політико-економічних відносин в країні, визначення основних пріоритетів розвитку зовнішньоторговельних відносин та однозначне підняття на якісно новий рівень економічної ефективності функціонування вже...

Подробнее

Технологія державного управління як складова соціальних технологій   Двадцяте сторіччя увійшло в історію людства як час стрімкого зростання ролі технологій взагалі і, у тому числі, соціальних, що свідчить про підвищення значення креативності в діяльності кожної особистості і соціуму взагалі. Як...

Подробнее

Механізми реалізації державної політики у сфері вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України   Одною зі складових загальнодержавної економічної політики є гуманітарна політика держави, яка саме й визначає принципи державного управління освітньою діяльністю. В економічно розвинутих країнах класичний набір цілей...

Подробнее
Страница 21 из 113« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »