Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних ресурсів країни Важливою передумовою розширення туристичної сфери є потреби туристів. На певному етапі розвитку економіки, коли необхідність у подорожах різко зросла, з’явилися і виробники цих послуг. Це спричинило формування товару особливого типу — туризму, який можна...

Подробнее

Вади та суперечності політики державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів Система державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів сьогодні є недосконалою та потребує корінних змін. Аналізуючи її стан, неважко виділити основні недоліки. Найхарактернішими є: нераціональна система органів виконавчої влади на центральному рівні; незавершеність...

Подробнее

Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи Національна економічна система певною мірою інтегрована у світове господарство, тому Україна не могла залишитись осторонь світових процесів. Саме тому порушення макростабільності на зовнішніх ринках позначилося на внутрішніх процесах у країні....

Подробнее

Грошово-кредитні системи країн Європейського союзу Доходи державного і місцевих бюджетів, цільових фондів соціально-економічний розвиток України, національне багатство, рівень життя населення нашої країни багато в чому залежить від функціонування грошово-кредитної системи. Одним з напрямів вдосконалення функціонування грошово-кредитної системи України є використання...

Подробнее

Критерії та показники оцінки регіональної продовольчої безпеки Зміст поняття продовольчої безпеки як для національного, так і для регіонального рівня повинен розкриватися в системі критеріїв і показників, що дають змогу всебічно охарактеризувати її поточний стан, динаміку і тенденції зміни. Необхідність вироблення...

Подробнее

Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки Ставши на шлях незалежності 18 років тому Україна почала розбудову національної моделі економіки. Увесь період становлення економічної системи супроводжується зростанням залежностей у світовій економіці, які були зумовлені процесами інтернаціоналізації виробництва та глобалізації, що...

Подробнее

Особливості державної антимонопольної політики Формування будь-якої правової держави та її гармонійний розвиток залежать від уміння організувати захист її економічних інтересів. Становлення в Україні ринкових відносин зумовлює необхідність реформування законодавства про захист економічної конкуренції, яке в сучасних умовах має бути одним...

Подробнее

Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд Як свідчить світова практика господарювання та реалії нагромадження невирішених соціальних проблем на початку XXI ст., економічна теорія виявилася нездатною розробити надійні механізми формування організаційної культури суспільства, які, враховуючи різноманітність форм прояву суспільних...

Подробнее

Політика розвитку агробізнесу в Україні в напрямі захисту внутрішнього продовольчого ринку Розвиток аграрного бізнесу зумовлюється сукупністю чинників економічного, політичного, соціального, правового та міжнародного характеру, підґрунтям яких виступають стратегічні інтереси країни та її природно-кліматичні умови, географічне розташування, ментальність народу. У наукових...

Подробнее

Активізація інвестиційних процесів в Україні   Стан і ефективність інвестиційної діяльності в країні залежить перш за все від відповідної державної і регіональної інвестиційної політики, результативність якої зумовлюється наявністю чіткого механізму її реалізації. Він, як правило, повинен включати в себе: ?...

Подробнее
Страница 2 из 11312345...102030...Последняя »